Ze života kalousů

Vítáme vás na stránkách věnovaných online přenosu z hnízdění kalousů ušatých poštolek obecných!

Pro zobrazení tabulky událostí použijte zažízení s větší šířkou displeje.

Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné sovy. Přesto je jen málokdo zná – v noci je nevidíme a přes den využívají své dokonalé maskovací zbarvení. Tyto sovy hnízdí obvykle ve starých vraních a stračích hnízdech, ale na Břeclavsku začali kalousi před lety využívat i budky, které jsme připravili pro poštolky. Umístili jsme proto do jedné z nich kameru a díky tomu můžeme společně s vámi sledovat průběh jejich hnízdění.

Poděkování donátorům a partnerům projektu
Živé vysílání z hnízdění kalousů ušatých je v roce 2019 možné realizovat díky finanční a technické pomoci našich donátorů a partnerů, za což jim patří velký dík.
Podporou projektu „Ze života kalousů“ vyjadřují tito donátoři a partneři nejen svou společenskou zodpovědnost k životnímu prostředí, ale také ochotu přispět k poznávání a propagaci zajímavostí z naší krásné přírody. Ceníme si této spolupráce a jsme velmi rádi, že se nám podařilo společně připravit pro zájemce a příznivce přírody toto netradiční vysílání. Můžeme díky němu objevovat chování a dosud skrytá tajemství jednoho z druhů sov naší krajiny.
Z veřejných zdrojů byla realizace projektu podpořena dotací z programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí.
Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 7000 členů (www.csop.cz).
Ze strany soukromých a neziskových subjektů poskytly finanční a technickou pomoc společnosti Alca plast, s r. o., ASIO NEW, spol. s r. o., Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Libli, spol. s r. o. a Aleš Severa - Zabezpečovačky.cz. Tyto partnery spojuje skutečnost, že působí na jižní Moravě a pomáhají chránit přírodu.
Podpora projektu ze strany společnosti Alcaplast, s. r. o. vychází z celoživotního zájmu jejího jednatele ing. Františka Fabičovice o přírodu a myslivost. Alca plast, s. r. o. je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě a jejich produkty pomáhají svým uživatelům např. hospodárně nakládat s cennou surovinou – vodou. Svůj citlivý přístup k přírodě promítá společnost i do svých výrobních technologií, kde využívá nové poznatky šetrné k životnímu prostředí. Společnost Alca plast, s. r. o. kromě jiného podporuje také obnovu cenných biotopů v lužní krajině Lednicko-valtického areálu. Více informací o aktivitách a obchodní filozofii této úspěšné společnosti najdete na www.alcaplast.cz.
Dalším partnerem projektu je společnost ASIO NEW, spol. s r. o. Ta se spolu s ostatními společnosti skupiny ASIO věnuje vývoji, výrobě a dodávkám technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Nabízí nejen konkrétní řešení pro rodinné domy, města a obce a průmysl, ale také zajímavé tematické semináře – více se můžete dozvědět na www.asio.cz. Spojení s tímto projektem je tak trochu symbolické – zakladatelé se při výběru názvu společností inspirovali shodou okolností částí vědeckého názvu kalouse ušatého (Asio otus).
V letošním roce pokračujeme ve spolupráci také s MND, a.s. Společnosti skupiny MND má většina lidí spojena zejména s těžbou ropy a zemního plynu, ale také s poskytováním dodávek plynu a elektřiny do domácností i podnikatelským subjektům. Nedílnou součástí jejich profesionálního přístupu je prosazování šetrného a pozitivní vztahu k životnímu prostředí. Na jižní Moravě podporují řadu projektů, které pomáhají zachovávat tradice, rozvíjet sport a kulturu a také prosazovat uvědomělý vztah k přírodě. Podrobnější informace jsou uvedeny na jejich internetových stránkách (www.mnd.eu).
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. zajišťuje správu území Pálavy, Lednicko-valtického areálu a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Tato oblast je díky svým přírodním a kulturním hodnotám zařazena do prestižní světové sítě lokalit UNESCO. Na projektu spolupracují proto, že obě naše organizace sdílí podobný přístup k ochraně přírody a krajiny a také proto, že se budka s hnízdem našich kalousů nachází na území BR Dolní Morava (www.dolnimorava.org).
Na svých obrazovkách bychom kalouse neviděli, kdyby další partner projektu – společnost Libli, spol. s r. o. neposkytla možnost využít jejich infrastrukturu pro bezdrátový přenos online vysílání z obou kamer. Spolupracovala na projektu už v loňském roce (ještě jako společnost OXID Networks, s.r.o.). Poskytování internetu si tak kromě řady domácností a firem na jižní Moravě užíváme i my a spolu s námi mnoho dalších příznivců kalousího online vysílání (www.libli.cz).
V loňském roce chválila řada diváků kvalitu obrazu kamery Sunell, která poskytuje ve dne kontrastní a jasný barevný obraz a v noci jeho černobílé podání díky infračervenému přísvitu. Letos jsme proto pořídili další kameru stejného typu, která snímá budku z protějšího stromu. Toto vybavení jsme pořídili u pana Aleše Severy (www.zabezpecovacky.cz) a kromě počátečních konzultací si velmi ceníme i další ochotně poskytované asistence při zdolávání různých technických úskalí a fíglů kamerových přenosů (díky patří i jeho spolupracovníku panu Javůrkovi).
On-line přenos byl realizován za finanční podpory programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů.
Děkujeme také všem fyzickým osobám za zaslané finanční příspěvky na podporu realizace tohoto projektu!

Mgr. Libor Opluštil

Český svaz ochránců přírody Břeclav

Kontakt: info@budkyonline.cz


Zpracování webových stránek:

Filip Opluštil

Kontakt: postmaster@budkyonline.cz

Pokud se vám online vysílání z hnízdění kalousů líbí a chtěli byste podpořit realizaci tohoto projektu, budeme velmi rádi za váš příspěvek. Poslat jej můžete na bankovní účet Českého svazu ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav, který máme vedený u Fio banky, a.s.: 2600395973/2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte heslo „kalous“, abychom mohli váš příspěvek správně identifikovat a využít jej pro rozvoj tohoto projektu. Děkujeme!

27.2.2019 - Dnes jsme instalovali speciální budku s kamerovým systémem. Vyměnili jsme původní plastovou budku za novou dřevěnou a dovnitř nasypali dřevěné štěpky.

27.2.2019 - Ještě dnes večer přiletěla samice kalouse do budky a vydržela v ní asi 40 minut, bohužel se nám to ale nepodařilo pořádně zachytit. To vypadá nadějně!

1.3.2019 – Samice si po setmění přilétá každý večer budku nakrátko prohlédnout.

4.3.2019 – Samice dnes zůstala v budce poprvé i přes den – brzy by tedy mohla začít snášet!

9.3.2019 – Při opravě kamerového systému vyletěla samice z budky. Ukázalo se přitom, že sedí na první vejci, které ale pravděpodobně snesla už předešlý večer. Mládě by se mělo vylíhnout kolem 5. dubna.

10.3.2019 – Samec předává samici uloveného hraboše.

10.3.2019 - Samice snáší vejce obden. Sedí na nich ale od začátku, takže mláďata pak mají mezi sebou vždy dvoudenní věkový rozdíl.

11.3.2019 - Jak je vidět, samice si jarního sluníčka dokáže užít.

13.3.2019 - Samice na krátkou dobu opustila budku a na záběru je vidět, že snůška je už trojkusá.

14.3.2019 - Dnes večer musela samice hájit hnízdo před útokem další sovy. Je vidět, že pod sebou má stále jen 3 vejce.

15.3.2019 - V noci na pátek snesla samice čtvrté vejce.

16.3.2019 - Vajíčka je třeba udržovat v teple.

16.3.2019 - Samec přinesl samici do budky hraboše.

17.3.2019 - Samice večer na chvíli vyletěla z budky a díky tomu je vidět, že v hnízdě je už 5 vajec.

24.3.2019 - Dnes ráno se v blízkosti hnízda objevila káně lesní. Samice okamžitě zaujala výhružnou pozici, aby vetřelce zastrašila. Předvedla typickou obrannou reakci sov – načepýřila se, aby působila větší, výhružně klapala zobákem a houkala, dokud nebezpečí nepominulo.

24.3.2019 - Při zastrašování káně lesní se samice kalouse na hnízdě trochu zvedla a bylo vidět, že ve snůšce je šest vajec! Pravděpodobně jej snesla už před několika dny (18.3.?). Vypadá to, že kalousi mají dostatek potravy a troufají si uživit vyšší počet mláďat než je obvyklé (průměrně mívají kalousi 4-5 vajec).

3.4.2019 - Pokaždé se přistání bohužel nepodaří – zvlášť když hodně fouká.

5.4.2019 - Hraboše slupla hladová samice během několika sekund.

6.4.2019 - Před kamerou se nám objevil nečekaný návštěvník.

7.4.2019 - Samice stále hnízdo kryje svým tělem, ale večer na chvíli odletěla. A ukázalo se, že první mládě už je na světě!

7.4.2019 - Samec vzorně nosí na hnízdo kořist. Pokud jsou ale zásoby dostatečné, samec si hraboše může nechat pro sebe.

10.4.2019 - Dnes bohužel uhynulo bez zjevné příčiny nejstarší mládě. V hnízdě je ale minimálně jedno další mládě, které se právě dnes vylíhlo, ostatní zatím nejsou pod samicí vidět.. Na videu je zachycena samice jak po vylíhnutí mláděte polyká skořápku vajíčka.

13.4.2019 - Rodičovský pár kalousů má své role rozdělené – samec zásobuje rodinu potravou a samice ji porcuje a krmí jí malá mláďata (to samec nedokáže).

13.4.2019 - Samice opustila na několik minut hnízdo a ukázala, co pod sebou skrývá – 2 mláďata a 3 vejce. Zásoba hrabošů je dostatečná – ve „spíži“ je jich minimálně 13!

19.4.2019 - Už několik nocí se v okolí budky i v budce samé odehrávají dramatické situace. Nejinak tomu bylo tentokrát. Samec kalouse dnes po setmění ulovil a přinesl samici do hnízda postupně 4 hraboše. Prvním samice hned nakrmila hladová mláďata, ostatní odložila do zásobárny v rohu budky. Kolem 22 hod se však objevila samice puštíka obecného, která je silnější než kalous. Razantními útoky vyhnala samici kalouse z budky a postupně si odnesla všechnu nashromážděnou kořist. Mladým kalousům neublížila, protože jsou už naštěstí poměrně velcí. Nelze ale vyloučit, že v minulých dnech mohla zapříčinit úhyn prvního mláděte a stát za zmizením dalších dvou čerstvě vylíhlých mláďat. V budce zbyla totiž ze šestikusé snůšky jen dvě mláďata a jedno vejce, které je pravděpodobně neoplozené. Puštíci mají někde v okolí pravděpodobně také svá mláďata a loupežemi v budce kalousů si zjednodušují shánění potravy.21.4.2019 - Samec ulovil myšici a přinesl ji na hnízdo. Mláďata už jsou velká, ale spolknout najednou celou myšici není jen tak (zvlášť když má tak moc dlouhý ocásek!).

21.4.2019 - Mladá kalousí samice má ze silnějšího puštíka respekt a raději vyklízí pole. A samice puštíka si opět odnáší svůj lup.

21.4.2019 - Samec předává hraboše samici.

21.4.2019 - Dokud jsou mláďata malá, jsou závislá na samici, která je na rozdíl od samce umí přinesenou potravou nakrmit. Samec to (jak je na videu vidět) neumí. Potravu na hnízdo dokáže jen přinést.

24.4.2019 - Ne vždy dopadne předávání ulovené kořisti podle představ …

28.4.2019 - Velká mláďata se už pod samicí neschovají. Ta s nimi ale stále zůstává a hlídá je. Mláďata si zatím zvědavě prohlíží okolí budky.

28.4.2019 - Dnes byl pro mláďata kalousů velký den. Spolu s partnery projektu a dalšími sovími nadšenci jsme mláďata okroužkovali a pověděli si několik zajímavostí z života našich sov. Setkání se sovičkami udělalo radost zvláště dětem, které si je mohly pohladit a hezky zblízka prohlédnout.

28.4.2019 - Samec se snaží a poctivě mláďatům nosí do budky potravu. Samice ale už s mláďaty není, takže neúspěšně zkouší předat uloveného hraboše přímo mláděti. To se ale nedaří, a tak samec po chvíli i s hrabošem odlétá.

28.4.2019 - Samice puštíka si nedá pokoj a každou noc kontroluje, jestli by si z budky nemohla zase odnést nějakého hraboše. Mláďata už jsou ale velká a potravu přinesenou svými rodiči stačí vždy brzy zkonzumovat. Puštík tentokrát odlétá s prázdnou.

29.4.2019 - Ačkoliv vypadají mláďata jako šedé kuličky, „dospělácké“ peří na křídlech jim každý den o kousek povyroste. Brzy se budou moci vydat do světa a postupně se jim šedý prachový šat promění v šat dospělých. Na to si ještě ale nějakou dobu počkají. Zatím si křídla alespoň protahují a trénují mávání. Na cestě z budky se jim to bude hodit.

1.5.2019 - Mladí kalousi už dorostli do věku, kdy jsou schopni spolknout celého hraboše najednou. Není to ale vždy jednoduché. Dospělý hraboš má hmotnost průměrně 27g, zatímco naše mláďata kalousů měla 28. dubna při kroužkování 225g a 230g. Takže jeden takový hraboš představuje přibližně 1/10 jejich hmotnosti. Dokázali byste to?

2.5.2019 - Kalousí pár změnil v posledních dnech strategii: samec i samice přináší hraboše a myšice dvěma svým dospívajícím mláďatům, která si je přebírají a obvykle hned spolknou. Při předávání potravy se dospělí kalousi ostražitě rozhlížejí, jestli není puštík někde nablízku. Pokud jsou ale mláďata sytá a nejeví o potravu zájem, samec ani samice nenechávají kořist v budce jako v předešlých dnech, ale hned ji odnáší jinam. Buď ji spotřebují sami, nebo ji ukládají do zásobárny někde na jiném místě. V budce tak už nic pro vykutáleného puštíka nenechávají!

2.5.2019 - Sovy nedokáží zaostřovat očima jako lidé a další savci. Pokud si tedy chtějí zvědavá mláďata něco dobře prohlédnout, musí pohybovat hlavou ze strany na stranu anebo jí rovnou pořádně zakroutit. Tmavé válečky uprostřed budky jsou vývržky tvořené myšími chloupky a kostičkami. Sovy i dravci se tak zbavují nestravitelných zbytků potravy (dravci ale dokáží strávit i kosti, takže ty v jejich vývržcích nenajdete).

2.5.2019 - Samice kalouse přinesla do budky myšici. Mláďata o ni zpočátku příliš velký zájem nejevila, ale nakonec se jedno z nich odhodlalo a myšice v něm zmizela během necelých deseti sekund!

2.5.2019 - Díky infračerveného přísvitu kamery můžeme sledovat dění v budce i v noci. Člověk by svýma očima na místě rozeznal jen stíny a siluety. Pokud dopadne infračervený paprsek na oční sítnici sovy ve správném úhlu, vypadá to, jakoby jim oči ve tmě přímo zářily (podobně jako třeba kočce).

3.5.2019 - Samici už dorostla obě vypadlá rýdovací pera. Na hnízdo letos nosí kalousi mláďatům především hraboše polní, kterých je v okolí hnízda pravděpodobně dostatek. Po předání hraboše předvedla samice povedený skok z budky přes obě mláďata.

4.5.2019 - Jen tak si trošku zdřímnout …  Jen ať si to mláďata užijí, až budou venku z budky, tak už to takto nepůjde.

5.5.2019 - Letky mláďatům rychle dorůstají a je potřeba o ně řádně pečovat. Co taky pořád v té budce dělat, že?

5.5.2019 - Mladí kalousi si zvědavě prohlíží jeden druhého i celý vnitřek budky. Ukazují nám přitom, co dokáží se svou hlavou a krkem. Oči sov jsou zasazeny v hlubokých jamkách a nejsou pohyblivé. Musí proto otáčet celou hlavou – a umí to až o 270 stupňů! Pomáhá jim v tom i 14 krčních obratlů (člověk má jen 7) a řada dalších uzpůsobení.

6.5.2019 - Mláďata jsou tak velká, že zabírají skoro celý vletový otvor budky a samice pak nemůže přistát. Nakonec se to ale podařilo a samice krmila mláďata kousky hraboše více než 8 minut. Při krmení už nebývá tak nervózní a ostražitá – puštík se nejspíš přemístil jinam a nehrozí jim tak žádné konflikty.

6.5.2019 - Mladí kalousi sledují pozorně dění okolo budky. Když mají pocit nebezpečí, vytáhnout se do výšky, zúží celé tělo, vztyčí péřová ouška a přimhouří oči. Někdy se dokonce tělem i trochu pootočí, aby byli ještě nenápadnější. U dospělých ptáků to díky zbarvení peří funguje dokonale, mláďata si to v budce už zkouší také.

6.5.2019 - Proběhlo to sice trochu neplánovaně, ale dalo se to čekat. Mláďata už jsou velká a odvážně balancovala na hraně budky. No a pak stačí ztratit rovnováhu při protahování křídel – a je to. Ale nic se neděje, mládě je lehké a pád na zem dokáže účinně zbrzdit křídly. S pomocí pařátů, zobáku a mávání křídel si vyleze na větve nejbližšího keře. Rodiče ho tam budou ještě několik dní dokrmovat a pak se postupně naučí lovit potravu sám. Jeho sourozenec, očividně překvapený touto událostí, jej bude v příštích dnech následovat.

7.5.2019

8.5.2019 - Samice přinesla do budky dalšího hraboše. Mládě získává postupně potřebnou jistotu a dokáže se udržet na hraně budky. Při krmení si tentokrát vyměnili pozice – zatímco samice je uvnitř budky, mládě sedí ve vletovém otvoru.

9.5.2019 - Dnes večer opustilo budku i druhé mládě. Přes den jen posedávalo a polehávalo, ale s příchodem večera začalo být aktivní a poskakovalo nedočkavě v budce. Nakonec se mladý kalous odhodlal a odvážně vyrazil na svůj první let.

18.6.2019 - Budka pro kalouse má nové nájemníky - poštolky obecné. Tento pár zahnízdil poměrně pozdě, v jiných budkách už jsou mláďata skoro dospělá a vyletují. Poštolky mají aktuálně 4 vejce a samici při sezení během dne nakrátko střídá i samec (se šedou hlavou a ocasními pery).

9.7.2019 - Samec přináší samici ulovenou kořist a předává jí úlovek někde v blízkosti hnízda. Samice proto nakrátko opouští hnízdo a v mezičase ji v zahřívání vajec střídá samec.

10.7.2019 - Dnes ráno se vylíhla první dvě poštolčí mláďata. Mají na sobě jemné bílé prachové peří a samice je krmí malými kousky ulovených hrabošů.

11.7.2019 - Peří poštolek se stejně jako u jiných dravců obměňuje postupně, aby mohli stále lovit. Samci i samici právě dorůstají nová střední rýdovací (ocasní) pera. Jak je vidět na snímcích pořízených v odstupu 2 dnů, je rychlost růstu per poměrně velká – zhruba 1 cm za den!

11.7.2019 - Třetí pískle se v hnízdě objevilo brzy ráno. Samice spořádala po vylíhnutí menší polovinu skořápky a během dne už všechna tři mláďata krmila malými kousky hrabošů, které pro ně lovil samec.

12.7.2019 - Dnes časně ráno se vyklubalo i čtvrté mládě. Jeho sourozenci už mezitím povyrostli, ale během pobytu v hnízdě se rozdíly ve velikostech postupně vyrovnají. Potravy je v okolí dost, takže bude záviset spíš na tom, jak budou mladé poštolky při chuti.

17.7.2019 - Mláďata v budce mají 6 - 8 dní a rychle rostou. Drží se pospolu v teplotní pyramidě a samice je v případě potřeby ještě zahřívá.

24.7.2019 - Po dvou týdnech je na mláďatech vidět, jak díky péči svých rodičů vyrostla a zesílela. V tomto věku už jsou schopny držet zpříma hlavu, ale ještě sedí na patách, protože nedokáží držet rovnováhu jako dospělí ptáci. O potravu přinesenou do hnízda projevují velký zájem.

24.7.2019 - Letní vedro zmáhá i mláďata v budce. Jsou nakrmená, polehávají v budce a chvílemi vypadají, jako by ani nežila. Ještě že jim budka poskytuje stín, na otevřeném hnízdě by to ve slunečním žáru bylo horší.

25.7.2019 - Samice přináší do budky zatím výhradně hraboše polní. Loví je spolu se samcem na polích v okolí hnízda, kde jich je letos dostatek.

25.7.2019 - Mláďatům už vyrážejí na křídlech brka a zkouší si mávání křídly. Začínají si stoupat na stojáčky, ale dlouho se ještě neudrží a stejně si nakonec sedají na paty. Zvědavě zkoumají kousky kůry a klacíků v budce.

29.7.2019 - Mláďata jsou 18-20 dní stará a už jsou schopna stát. Potravu pro ně loví oba rodiče a také jim ji oba přinášejí – na videu je zachycen přílet samce s hrabošem. Samec neumí na rozdíl od samice potravu mláďatům natrhat a nakrmit je.

1.8.2019 - Samice přináší do budky hraboše a krmí mláďata. Mláďata jsou ve věku 21-23 dnů. Mají na sobě ještě zbytky druhého prachového peří, které postupně nahrazuje šat dospělých - krycí peří. Na videu je zachycen zajímavý moment, kdy si samice po nakrmení mláďat jednoho uloveného hraboše z hnízda odnáší.

5.8.2019 - Poštolky jsou inteligentní ptáci a zvědavá mláďata v budce hledají, čím by se zabavila. Přebírají a cupují v budce klacíky a vývržky nebo se tahají za peří. Občas se zabaví i pozorováním vosy, která létá kolem budky. Někdy procvičují křídla tak poctivě, až z budky vyletují zbytky prachového peří.

5.8.2019 - V hnízdech dravců a sov není příliš čisto - jsou zde zbytky jejich potravy, vývržky (nestrávené zbytky potravy) a také trus malých mláďat (v podobě tekutých stříkanců). Starší poštolky už dokáží vystřikovat trus přes okraj hnízda nebo budky. Prostor pod hnízdem pak vypadá, jakoby byl pocákaný bílým vápnem.

8.8.2019 - Poštolky se pomalu chystají na vylétnutí a zdá se, že už je jim budka malá. Předávání potravy na hnízdě teď probíhá velmi rychle a mezi mláďaty vyhrává to, které je v danou chvíli nejšikovnější. I tak si musí svého hraboše před sourozenci stále hlídat.

9.8.2019 - Po několika dnech příprav se dnes odvážilo nejstarší z mláďat (31 dní) opustit budku a vyrazilo na svůj první let.

10.8.2019 - První mládě se zdržuje v okolí hnízda, a když samec přinese zbylým mláďatům do budky potravu, umí se do budky opět vrátit. Dlouho ale nepobude, volnost mimo budku jej láká.

10.8.2019 - Dnes se k opuštění rodného hnízda osmělilo druhé z mláďat (32 dní).

11.8.2019 - Mladá poštolka už ve věku zhruba 30 dní dokáže dobře držet stabilitu i na jedné noze.

12.8.2019 - Brzy ráno vyletěla z budky i zbylá 2 mláďata (33 a 32 dní). Do budky se na noc vrátilo i jedno z vylétnutých mláďat. To budku opouští za rozbřesku v 5.13 hod.

12.8.2019 - Mladé poštolky se po vylétnutí zdržují ještě nějakou dobu v okolí hnízda. Občas zalétnou i do budky, jestli tam náhodou není něco k snědku. Rodiče jim už ale předávají potravu mimo budku.

12.8.2019 - Na noc se dnes všechny mladé poštolky vrátily do budky. Budou se postupně osamostatňovat a časem si najdou svá vlastní loviště i místa k nocování.
projekt podporují