Ze života kalousů

Vítáme vás na stránkách věnovaných online přenosu z hnízdění kalousů ušatých!

Pro zobrazení tabulky událostí použijte zažízení s větší šířkou displeje.

Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné sovy. Přesto je jen málokdo zná – v noci je nevidíme a přes den využívají na stromech své dokonalé maskovací zbarvení. Tyto sovy si vlastní hnízda nestaví a využívají např. opuštěná hnízda vran nebo strak. Na Břeclavsku ale začali kalousi před lety využívat i budky, které jsme původně připravovali pro poštolky obecné. Protože nás zajímalo, jak vlastně hnízdění kalousů probíhá, vyrobili jsme jednu speciální budku s kamerou uvnitř. Druhá kamera snímá budku zvenku a díky tomu můžeme společně sledovat dění v budce i okolo ní.

Kalousi začínají hnízdit časně zjara, samice snáší nejčastěji 5 čistě bílých vajec a zahřívá je cca 28 dnů. Protože snáší vajíčka ve dvoudenních intervalech a na snůšce sedí od druhé vejce, líhnou se mláďata postupně a věkový rozdíl je na nich dobře rozeznatelný. Na termín zahájení hnízdění má vliv průběh zimy, dostupnost potravy a také stáří hnízdících ptáků.

Projekt živého přenosu z hnízdění kalousů realizujeme již 3. rokem. V roce 2018 vyvedli kalousi v budce 3 mláďata, v roce 2019 se jim podařilo vyvést 2 mláďata. Zajímavé bylo, že po kalousech stihly v roce 2019 v budce zahnízdit ještě poštolky obecné a ty úspěšně vyvedly 4 mladé. Souhrnná videa jsou k dispozici v sekci Předešlá hnízdění.

Partneři

Online přenosy z hnízdění kalousů realizujeme s podporou našich partnerů. Také v roce 2020 pomáhají se zajištěním technických a organizačních záležitostí a to formou bezplatného poskytnutí své technické infrastruktury a služeb (Nordic Telecom) nebo přímou finanční podporou. Prostředky z dotací a sponzorských příspěvků využíváme na pokrytí nákladů spojených s provozem online přenosu a s propagací tohoto projektu.

Finanční příspěvky na realizaci projektu poskytli (v abecedním pořadí):

ASIO, spol. s r. o. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. S dalšími potenciálními partnery aktuálně jednáme.

Mgr. Libor Opluštil

Český svaz ochránců přírody Břeclav

Kontakt: info@budkyonline.cz


Zpracování webových stránek:

Filip Opluštil

Kontakt: postmaster@budkyonline.cz

8.2 2020
Dnes jsme instalovali upravenou budku s kamerou zpět na strom. Zima byla mírná, takže kalousi možná zahájí hnízdění dříve než obvykle.

17.2 2020
Puštík je tu i letos! Samice puštíka si přiletěla prohlédnout budku a otestovat, jestli by se jí nehodila na hnízdění. Většinou si ale puštíci vybírají uzavřenější a tmavší dutiny než je tato polobudka.

4.3 2020
Dnes večer se objevila samice kalouse a pobyla v budce skoro půl hodiny. Zajímavé je, že má na pravé noze ornitologický kroužek (může to být některé z našich okroužkovaných mláďat z předešlých let).

12.3 2020
Jak je vidět, tak poštolky by měly o budku zájem také. Sameček si ji ráno přiletěl prohlédnout a svou hrudí zkoušel několikrát vytlačit v hnízdním materiálu kotlinku.

12.3 2020
Večer navštívil budku opět kalous, tento pták ale kroužek na noze nemá. Také si prohlédl, jak vypadá budka zevnitř - vypadá to nadějně!

16.3 2020
Samice kalouse dnes strávila v budce téměř 45 minut. Hloubila hnízdní kotlinku, odpočívala na okraji budky a v klidu si probírala si peří.

19.3 2020
Sameček poštolky přes den vytrvale přilétá do budky, mačká hrudí hnízdní kotlinku a láká samici, která sedí někde poblíž.

20.3 2020
Dnes si hlídal sameček poštolky budku až do setmění. Nocovat v ní ale nezůstal – možná proto, že byla nablízku samice kalouse, která přilétla 6 minut poté, co budku opustil.

22.3 2020
Poštolky jsou ranní ptáčata! Budku si prohlíží už po rozednění a dnes poprvé se samečkovi podařilo do budky nalákat i samičku (má hnědou hlavu). A jak je vidět, samičce se budka taky líbí. Letos to bude tedy opět napínavé – kdo začne s hnízděním jako první - kalousi nebo poštolky?

30.3 2020
Sameček poštolky hlídá ve dne budku a láká do ní samičku. Nablízku se objevil i další samec, který byl ale nekompromisně odehnán. V noci ale patří budka kalousům. Tentokrát se podařilo v budce zachytit samce i samici (ta má kroužek na pravé noze).
projekt podporují