Ze života kalousů
Vítáme vás na stránkách věnovaných online přenosu z hnízdění kalousů ušatých!

Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné sovy. Přesto je jen málokdo zná – v noci je nevidíme a přes den využívají na stromech své dokonalé maskovací zbarvení. Tyto sovy si vlastní hnízda nestaví a využívají např. opuštěná hnízda dravců a krkavcovitých ptáků. Na Břeclavsku ale začali kalousi před lety využívat i budky, které jsme původně připravovali pro poštolky obecné. Protože nás zajímalo, jak vlastně hnízdění kalousů probíhá, vyrobili jsme jednu speciální budku s kamerou uvnitř. Druhá kamera snímá budku z protějšího stromu a díky tomu můžeme společně sledovat dění v budce i okolo ní.

Kalousi začínají hnízdit časně zjara, samice snáší nejčastěji 5 čistě bílých vajec a zahřívá je cca 28 dnů. Protože snáší vajíčka ve dvoudenních intervalech a na snůšce sedí od druhé vejce, líhnou se mláďata postupně a věkový rozdíl je na nich dobře rozeznatelný. Na termín zahájení hnízdění má vliv průběh zimy, dostupnost potravy a také stáří hnízdících ptáků. Čím mírnější zima a větší množství potravy, tím dříve kalousi zahnízdí. Starší ptáci začínají hnízdit dříve než mladší.

Projekt živého přenosu z hnízdění kalousů realizujeme již 5. rokem. V roce 2018 vyvedli kalousi v budce 3 mláďata, v letech 2019 a 2020 se jim podařilo vyvést po 2 mláďatech. Zajímavé bylo, že v roce 2019 po kalousech v budce zahnízdily ještě poštolky obecné a odchovaly 4 mláďata. V hnízdní sezóně 2021 se kalousům povedlo zdárně vychovat 3 mláďata. Souhrnný sestřih videozáznamů z těchto hnízdění je k dispozici v sekci Předešlá hnízdění.

Poděkování partnerům

Na zajištění online přenosů z hnízdění kalousů spolupracujeme s našimi partnery a nadšenci, kteří jsou ochotni projekt technicky nebo finančně podpořit. Získané finanční příspěvky využíváme na krytí nákladů spojených s provozem online přenosu a s propagací tohoto projektu.

V úvodu letošním ročníku vysílání poskytly projektu podporu společnosti ASIO New, spol. s r. o., Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. a Nordic Telecom. V květnu se nám podařilo získat i dotaci z prostředků programu „Ochrana biodiverzity“, který spravuje Český svaz ochránců přírody. Tento program podporují Lesy České republiky, s. p. „Generální partner programu Ochrana biodiverzity“ a NET4GAS „Generální partner Českého svazu ochránců přírody“, Nadační fond Veolia, společnost Billa a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Prezentované informace nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů.

Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 7000 členů. V rámci národního programu Ochrana biodiverzity je realizováno široké spektrum aktivit zaměřených na zachování a obnovu druhové rozmanitosti, péči o vzácné biotopy či podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rámci programu tak ČSOP provádí např. mapování výskytu orchidejí, vážek, lesních mravenců, obojživelníků, velkých šelem nebo starých krajových odrůd ovocných dřevin. Kromě mapování se realizují rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organismů, jako je čištění, oprava a instalace budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. V období tahu obojživelníků jsou z podporou programu zajišťovány desítky úseků silnic a přeneseny tisíce jedinců, pro plazy jsou budovány a obnovovány suché kamenné zídky atd.

se věnuje správě stejnojmenného území. Zahrnuje cenné oblasti Pálavy, Lednicko-valtického areálu a lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. Tato oblast je díky svým přírodním a kulturním hodnotám zařazena do prestižní světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Na projektu tato nezisková organizace spolupracuje od jeho počátku v roce 2018, protože ekologické vzdělávání a podpora výzkumu v území je jedním z pilířů jejího poslání a sdílíme společně podobný přístup k ochraně přírody a krajiny.

Společnost se spolu s ostatními společnosti skupiny ASIO věnuje vývoji, výrobě a dodávkám technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Nabízí konkrétní řešení pro rodinné domy, města a obce a průmysl a pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti organizuje zajímavé vzdělávací semináře. Na projektu spolupracuje od jeho počátku a spojení s tímto projektem je pro tuto společnost symbolické – jejich zakladatelé se totiž při výběru názvu společností inspirovali částí vědeckého názvu kalouse ušatého (Asio otus).

Datový přenos pro online vysílání zajišťuje společnost . Experti této společnosti spolupracují na projektu od jeho počátku (v předchozích letech ještě v rámci společností OXID Networks, s.r.o. a Libli, spol. s r. o.) a pomáhali s nastavením technické stránky přenosu. Společnost Nordic Telecom poskytuje telekomunikační služby v pásmu 3,7 GHz (5G-ready technologie), na optické síti i kvalitní WiFi technologii. Nabízí pevné připojení k internetu xDSL a prostřednictvím partnerských sítí funguje také jako plnohodnotný virtuální mobilní operátor.

Realizaci projektu napomáhají kromě firem a společností také fyzické osoby. Za pomoc a podporu online vysílání děkujeme:
Ing. Janu Rudolfovi, Ing. Alžbětě Rudolfové
Doc. Ing. Miloslavu Steinbauerovi,Ph.D.
Mgr. Libor Opluštil

Český svaz ochránců přírody Břeclav

Kontakt: zezivotakalousu@gmail.com

Zpracování a střih videí

Karolína Opluštilová

Zpracování systému webových stránek

Filip Opluštil17.07.2022
Poslední mládě, které zůstalo v budce, si samotu celkem užívalo. Přeskládávalo výstelku hnízda, nacvičovalo skoky nebo nabíralo síly podřimováním. Rodiče mu v noci nosili ulovené hraboše, které bez zaváhání polykalo. Dnes večer před 21 hod si protáhlo obě křídla, vybralo směr a pak se odrazilo k ukázkovému skoku z budky. Je vidět, že tohle mládě si opuštění budky správně načasovalo – bylo dostatečně fyzicky i psychicky připravené. V soutěži ve skocích z budky bylo mezi svými sourozenci rozhodně nejlepší.15.07.2022
Neklidné poskakování a vyhlížení z budky je známkou toho, že už mladí kalousi chtějí do světa. Vnímají, že už jsou dost silní na to, aby zvládli krátké přelety a to jim zatím stačí. Ani druhé mládě ale soutěž o nejelegantnější skok z budky asi nevyhraje. Nevadí – důležité je, že je venku a teď už si může poletovat a popolézat kam bude chtít.15.07.2022
Dnes budku opustilo první z mláďat. Bylo to nejmladší mládě (24 dní), které se několik minut před tím ládovalo hrabošem. Pak si odvážně poskočilo k okraji budky, ale ze setrvačnosti přepadlo přes její okraj. Bylo to překvapení pro něj samotného i pro zbývající dva sourozence. Zachytilo se sice za spodní část budky, chvíli viselo, ale pak se pustilo a doplachtilo na zem. Jak je ze záznamu patrné, letky na křídlech už má dostatečně dlouhé na to, aby pád ze stromu dokázalo dostatečně zbrzdit. Najde si vhodný keř nebo strom a instinktivně vyšplhá do větví nahoru pomocí pařátů, zobáku a křídel. Tam se spokojeně usadí a bude čekat, až mu večer na jeho žadonění rodiče přinesou potravu.15.07.2022
Mladí kalousi mají nyní „hraboší dietu“. V okolí budky je sklizeno pole obilí a na obnaženém strništi se kalousům hraboši dobře loví. Mladí kalousi balancují na hraně budky a je vidět, že by už brzy chtěli opustit budku.13.07.2022
Mladé kalouse jsme dnes okroužkovali, změřili délku letky a hmotnost. Pro kalouse ušaté se používají hliníkové ornitologické kroužky typu „D“ s vnitřním průměrem 9 mm. Průměr kroužku je stanoven tak, aby ani v dospělosti ptáka nijak neomezoval. Každý kroužek má své číslo a podle toho lze v budoucnu chycené nebo nalezené ptáky identifikovat. Další informace o kroužkování ptáků a postup při nálezu kroužku lze nalézt na https://krouzkovaniptaku.cz/. Pro zajímavost uvádíme zjištěné biometrické údaje mladých kalousů: 1) nejstarší mládě: kroužek D215383, stáří 27 dní, délka letky 154mm, hmotnost 250g 2) prostřední mládě: kroužek D215382, stáří 25 dní, délka letky 150mm, hmotnost 260g 3) nejmladší mládě kroužek D215384, stáří 23 dní, délka letky 137mm, hmotnost 265g. Před vrácením mladých kalousů do hnízda jsme dosytili pytlíky umístěné u střechy budky tekutinou odpuzující kuny skalní. Kuny představují pro kalouse velké nebezpečí, protože dokáží v budce usmrtit všechna mláďata a někdy i samici na snůšce. Pytlíky jsme vyrobili ze síťoviny naplněné lidskými vlasy a prosytili speciálním pachovým odpuzovačem.13.07.2022
Dospívání je náročné, po aktivní noci je potřeba si dobře odpočinout.13.07.2022
Sovy nemají příliš rozvinutou schopnost akomodace čočky, a tak si při zaostřování předmětů pomáhají pohyby hlavy. Zvídavé mládě na videozáznamu ukazuje, že pohyblivost krční páteře a hlavy mohou sovám ostatní zástupci živočišné říše jen tiše závidět.12.07.2022
Nastal večer a mladí kalousi netrpělivě vyhlížejí rodiče s potravou. Nejmladší se ozývá naříkavým pískáním, aby zdůraznil, že chce nakrmit. Ostatní sourozenci mezitím vyhlížejí z budky, co zajímavého se děje kolem. Konečně přiletěl rodič s hrabošem – mládě jej ale zkouší spolknout zezadu a proti srsti. Nejde to ale tak snadno, jako kdyby si jej srovnalo pěkně hlavičkou napřed. Mláďata v budce pocházejí, protahují křídla, na kterých je vidět, jak dlouhé letky se schovávají pod načepýřeným peřím. Zvědavě si prohlíží kameru a vše, na co mají výhled.12.07.2022
Mláďata kalousů spokojeně odpočívají, teplota venku je kolem 23 C, prostě pohodové odpoledne.12.07.2022
Kolem budky se prohánějí poštolky a mladí kalousi je s určitými obavami sledují. Dravci a sovy se nemají moc v lásce a v přírodě na sebe útočí. Mladým kalousům se tak bude pro život mimo budku hodit i znalost poštolek. Ačkoliv se jedná o drobného dravce, dokázal by při svých střemhlavých útocích sedící mládě kalouse srazit z větve. Kalousi se musí mít proto na pozoru i před nimi.10.07.2022
Samec bez kroužku přinesl na hnízdo mladou myšici. Trojice mláďat byla z jeho příletu ale zaražená a chovala se, jako by o potravu vůbec neměla zájem. Samec i s ulovenou kořistí proto zase odletěl. Zdá se, že mezi novým samcem a mláďaty nedochází k potřebné komunikaci při předávání potravy anebo byla v tu chvíli mláďata prostě dostatečně nasycená.08.07.2022
Dnes mají mláďata 18, 20 a 22 dní a netrpělivě vyhlížejí rodiče s potravou. Hraboši se mláďatům polykají snáz než myšice – zatímco polykání hraboše trvalo přibližně jednu minutu, nasoukat do sebe myšici s dlouhým ocáskem trvalo jinému mláděti více dvojnásobně delší dobu (2 min 16 vteřin).06.07.2022
V teplém počasí se daří komárům, kteří se snaží přiživit na mláďatech. Ta už jsou však ve svém načepýřeném prachovém peří dobře chráněna a komáři na ně nemohou.03.07.2022
Druhé z mláďat na videozáznamu provádí krouživé pohyby hlavou, což mu pomáhá zaostřovat prohlížené předměty. Mláďata jsou od sebe nyní rozeznatelná nejlépe podle toho, jak tmavý mají „obličej“ (čím tmavší, tím starší). V další části je zaznamenáno, jak nejmladší mládě zpozorovalo uvnitř budky pravděpodobně nějaký hmyz a jak na to reaguje krátkými výhružnými syčivými zvuky hrozí. Ostatní dvě mláďata ihned instinktivně zpozorněla. V budce mají 3 ulovené hraboše – přesto dělá nejmladší mládě po příletu samice začalo žadonit o potravu (krátké pískání, potřepávání křídly, pozvedávání se na nohou). Je to instinkt, který bude postupně věkem odeznívat.03.07.2022
Probírání a čištění peří má nejen svou hygienickou funkci, ale vytváří a posiluje oboustranně sociální vazby mezi samicí a mládětem.02.07.2022
Samice svým nenadálým příletem do budky probudila podřimující trojici mláďat.01.07.2022
Kořist do hnízda stále nosí dva samci, tentokrát přiletěli v intervalu přibližně 9 minut. Samice přebírá nalovené hraboše od obou samců a schovává je do rohu budky.01.07.2022
Mláďata se instinktivně schovávají pod samicí, i když už zahřívat nepotřebují. Také ze strany samice je to přirozené chování, kterým chrání své potomky před případným nebezpečím. Brzy už budou ale mláďata tak velká, že se pod samici nevejdou. Samice se pak přemístí na některý z blízkých stromů a a odtud bude své hnízdo hlídat.30.06.2022
Je stále velmi teplo a to doléhá i na mláďata. Čekají na večerní ochlazení, přes den to musí vydržet. Zatímco mláďata z prvního hnízdění zažívala poklesy okolní teploty až téměř k bodu mrazu, tato si na chlad rozhodně stěžovat nemohou.30.06.2022
Mladí kalousi jsou dnes staří 10, 12 a 14 dní. Jak je z videozáznamu vidět, mláďatům se příliš do přebírání potravy od samce nechtělo. Možná čekala na kontaktní a vybízecí hlasy samice. Ta naštěstí za chvíli přilétá, uloveného hraboše od samce přebírá a mláďata jím po kouskách nakrmí. Pokud by v tomto věku mláďat samice uhynula, je pravděpodobné, že by mladí kalousi zahynuli hladem i kdyby byli doslova obloženi nalovenou kořistí. Máma je holt máma.29.06.2022
Vysoké teploty přetrvávají na konci června i v noci a k horku se navíc přidali i komáři, kteří se na sovách snaží přiživit. Zatímco samici peří spolehlivě chrání, mláďatům ještě peří nekryje celé tělo a jsou tak vystaveni bodavému hmyzu více.29.06.2022
Do budky přinesl samec bez kroužku čerstvě uloveného hraboše polního. Samice ani mláďata ale o něj vůbec nejeví zájem a po druhém pokusu o předání kořisti to poněkud zmatený samec nakonec vzdává a odlétá. Mláďata jsou nakrmená a spokojená a v budce jsou hraboši v zásobě.29.06.2022
Druhé mládě si už protahuje ještě neopeřená křídla a zkouší s nimi mávat, je to další instinktivní pohyb, který je mláďatům vlastní. Samice mezitím našla v budce odloženého hraboše a trpělivě jej nabízí mláďatům. Je zajímavé, že neměla snahu jim hraboše natrhat, ale snažila se jej nabízet vcelku. Nakonec se hraboše ujalo nejstarší mládě a za malou chvíli jej spolklo.29.06.2022
Malí kalousi postupně rostou a dospívají a věkový rozdíl mezi nimi je stále méně patrný. Všechna tři mláďata už na sobě mají druhý šat mláďat (šedě zbarvený). Podobně jako mláďata jiných ptačích druhů nedokáží v raném věku ani mláďata kalousů ještě vzpřímeně stát a sedí proto „na patách“ a dotýkají se spodní částí břicha hnízdního podkladu. Proto je důležité, aby v hnízdech a v budkách byl suchý podklad, jinak hrozí poškození peří a kůže mláďat a jejich prochladnutí. Mláďata si instinktivně probírají a čistí peří a čím jsou starší, tím jsou při této činnosti šikovnější.26.06.2022
Samice instinktivně dbá na čistotu v hnízdě a snaží se minimalizovat hromadění organických produktů malých mláďat. Dokud je s nimi v hnízdě, polyká jejich vývržky a dokonce i jejich trus. Je to praktické i z řady důvodů - zapáchající hnízdo plné trusu by mohlo více lákat predátory (zejména kuny) a také by se zde mohli více množit a šířit paraziti a škodlivé patogeny.26.06.2022
Současné tropické dny jsou pro ptáky a zejména pro jejich mláďata velkou zátěží. Samice i mladí kalousi přijímají na hnízdě vodu jen skrze potravu – tedy ulovené hraboše a myšice. Jsou přizpůsobeni tak, že musí vystačit s množstvím tekutin obsaženým v tělech ulovené kořisti. I tak je vidět, že se samice snaží ochlazovat zrychleným dýcháním s otevřeným zobákem. Teploty se nyní večer pohybují nad 25 0C, přes den překračují 30 0C. Naši kalousi mají výhodu, že na ně přímo nepraží slunce a mohou se v budce schovat. To taková mláďata čápů na otevřených hnízdech musí být schopna snášet větší extrémy počasí.26.06.2022
V okolí budky se stále pohybují mláďata z prvního hnízdění. Je pravděpodobné, že je samec ještě příležitostně dokrmuje. Na videozáznamu je zachycena samice, jak komunikuje s jedním z mláďat, které se ozývá před budkou.24.06.2022
Samici zabranou do úklidu v budce přiletující samec s kořistí poněkud překvapil. Jak je vidět, let sov je i pro samotné sovy opravdu neslyšný. Samice se snažila nabízet mláďatům zpočátku i hlavičku uloveného hraboše, ale ta byla ještě na mláďata moc velká, a tak ji slupla sama. Nabízí postupně všem mláďatům masité kousky hraboše, části trávícího traktu polyká sama. Prostřední a nejmenší mládě mají ještě na špičce horní čelisti zobáku vaječný zub (malá bílá tečka). Nejstarší mládě už bylo schopné spolknout polovinu mladého hraboše, i když to pro něj vůbec nebylo jednoduché. Trpělivá matka nakonec udala i poslední kousek hraboše prostřednímu mláděti.24.06.2022
Mláďata se po odletu samice instinktivně drží pospolu a zvlášť pro nejmenší mládě je důležité být co nejblíže ostatních sourozenců. V tomto věku ještě nemají plně vyvinutou vlastní termoregulaci a v chladném počasí by mohla prochladnout. To samice ale nedovolí, hnízdo opouští vždy jen na několik minut – v tomto případě byla mimo mláďata 6 minut. Nejstarší mládě je staré 7 dní a je už schopno „držet hlavičku“ a dokonce si i probírat peří na zádech. Na křídlech mu už vyrážejí brka a i na dalších částech těla se mu postupně objevuje druhý prachový šat. Rozdíly v motorice mláďat jsou v tomto raném věku nejpatrnější. Nejmladší mládě má hlavičku zatím ještě příliš těžkou, ale to se brzy změní. Je stále v prvním prachovém šatu mláďat, který je bělavý a homogennější.24.06.2022
Prostřednímu mláděti je dnes 5 dní a jak je vidět, cítí se u své starostlivé matky bezpečně a spokojeně.21.06.2022
Samec s kroužkem přinesl na hnízdo mladého hraboše. Samice jím po malých kouscích nakrmila svá dvě nejstarší mláďata. Ta jsou zatím slepá a při přebírání kousků potravy se řídí hmatem. Samici i mláděti při zpracovávání potravy a při orientaci pomáhají hmatové vousky umístěné kolem zobáku, tzv. vibrisy. Je zajímavé, že samice krmí mláďata především masitými částmi těla, vnitřní orgány většinou spolkne sama. Mláďata nyní pro svůj vývoj potřebují především bílkoviny. Na videozáznamu je u každého z mláďat dobře vidět jejich vaječný zub (světlý hrbolek na špičce horní poloviny zobáku). Ten za několik dní odpadne, protože svůj klíčový úkol už splnil – pomocí něj mládě ve vejci narušilo zevnitř po obvodu vaječnou skořápku.21.06.2022
Mladí kalousi už jsou komplet. Na hodinu přesně se po dvoudenním intervalu přidalo k předchozím dvěma sourozencům i třetí mládě. Samice opět slupla zbytky skořápky a starostlivě dohlíží, aby byla všechna mláďata schovaná pod ní v teple a bezpečí. Zatím jsou malá, takže je dokáže pod sebe snadno přihrnout zobákem.20.06.2022
Kalousům se začala líhnout mláďata z druhé snůšky. První se v budce objevilo v pátek 17.6. Na videozáznamu je vidět líhnutí druhého z mláďat, které se vyklubalo na svět v neděli 19.6. kolem 21 hod. Třetí by se mělo přidat o další dva dny později - v úterý 21.6. Mládě si při líhnutí svým vaječným zubem (to je dočasný malý hrbolek na horní části zobáčku) postupně zevnitř naruší skořápku tak, že vzniknou dvě nestejné poloviny. Samice někdy mláďatům na svět trochu pomáhá a poté obě poloviny skořápky spolkne. Jiní ptáci (např. pěvci) ale skořápky z hnízda odnášejí a pouští se za letu volně v přírodě. Dá se předpokládat, že mladí kalousi porostou jako z vody, protože budou jen tři a navíc tady vypomáhá se sháněním potravy další samec. Těžko říct, který z nich je biologickým otcem těchto mláďat, to by dokázala případná analýza DNA. Mláďata tohoto páru jsme v roce minulém i letošním okroužkovali, takže to ani není žádné z nich. Je to dobře, protože se tím pádem nejedná o příbuzenské křížení, které by mohlo vést k postupné degeneraci potomstva.12.06.2022
Samice kalouse zahřívá vejce svou hnízdní nažinou mezi peřím na břiše (oválná plocha holé kůže o velikosti zhruba poloviny lidské dlaně. Předává jim tak teplo svého těla, které je vyšší než u savců (pohybuje se mezi 38 – 42 0C). Samice vejce pod sebou v průběhu sezení přerovnává a otáčí, aby se rovnoměrně prohřívala. Vždy po návratu do budky také typickým pohybem těla celou snůšku nasedne (spíš nalehne) a posune si vejce do té správné polohy. Na videozáznamu je na pozadí slyšet pískání mladých kalousů.10.06.2022
Samici na hnízdě zásobují od začátku druhého hnízdění potravou dva samci. Jeden z nich je samec z prvního hnízdění a má na pravé noze kroužek. Druhý samec kroužek nemá a lze je tak dobře od sebe odlišit. Zdá se, že si při krmení samice nijak nevadí, do budky přilétají v krátkých intervalech po sobě a určitě tak o sobě musí vědět. Pro samici a mláďata je to samozřejmě výhodné, protože tak budou mít zajištěn dostatek nalovené kořisti. Pro nás jako pozorovatele je to zajímavé zjištění a doklad o tzv. polyandrii.10.06.2022
Samice se při sezení na snůšce věnuje údržbě peří – postupně si jej probírá a čistí, aby mohlo bezvadně plnit svou funkci. Díky velmi ohebnému krku přitom dokáže otočit hlavu téměř kolem celé své osy. Na tomto videozáznamu si můžeme všimnout, kde mají kalousi uši. Není to v místech, kde jsou na hlavě ta ozdobná péřová ouška. Uši mají sovy ze strany hlavy - tam, kde končí okraj „obličeje“. Na každé straně je to jeden otvor do lebky, který je ale dobře skryt okolním peřím. K dokonalému sluchu pomáhá právě závoj kolem očí („obličej“), který umožňuje lépe ke zvukovodům nasměrovat přicházející zvuk.29.05.2022
Vylétlá mláďata kalousů se svým naříkavým pískáním dožadují potravy hned, jak se zešeří. Na videozáznamu je lze slyšet až do budky, nejsou tedy daleko. Může jít o mláďata z prvního hnízdění z této budky nebo z jiných hnízd. V naší ochranářské praxi jsme se ale setkali i s tím, že mladí kalousi pískali v budkách i během pravého poledne, což mohlo být dáno nedostatkem potravy.28.05.2022
Další vejce už samice do snůšky nepřidala, takže konečná velikost snůšky ve druhém hnízdní jsou 3 vejce. Je to nižší počet, než bývá na standardní snůšku obvyklé. Mladí kalousi by se měli postupně líhnout v období 17. - 21. června. V okruhu cca 350 m od budky byla během letošních prvních hnízdění úspěšně vyvedena mláďata z dalších minimálně 4 hnízd, které místní populace hrabošů a myšic musí uživit. S tím, jak vegetace na loukách a na polích roste, stávají se hraboši pro kalouse hůře dostupní a ti pak musí lovit pod stromy a keři myšice nebo si vypomáhat doplňkovými zdroji potravy – např. brouky nebo vylétnutými mláďaty pěvců. Na videozáznamu je vidět, že oba samci, kteří samici zásobují, jí během čtvrthodiny přinesli právě ulovené myšice.25.05.2022
Kalousi mají třetí vejce, samice je snáší v pravidelných dvoudenních intervalech. Uvidíme, jak početná bude tato snůška, standardně mívají kalousi 5 vajíček. Hraboše samici tentokrát přinesl samec bez kroužku na pravé noze. Vypadá to, že potravy je na okolních loukách a polích dostatek-23.05.2022
V noci z 22/5 na 23/5 snesla samice druhé vejce druhé snůšky. Na videozáznamu je zachycena v situaci, kdy ji zaujalo něco v okolí budky a opatrně to sleduje. Nedaleko se z keřů ozývá zpěv slavíka obecného.20.05.2022
Kalousi se letos opravdu rozhodli zahnízdit podruhé. Samici přinesl do budky hraboše její původní samec s kroužkem, takže pár je stále spolu. Cizí samec z předchozího videozáznamu pravděpodobně s krmením samice jen vypomáhal, je možné, že pomáhá i krmením vylétlých mláďat – toto chování je ze strany jiných nespárovaných dospělých jedinců popsáno i u jiných ptačích druhů. První vejce letošní druhé snůšky snesla samice před půlnocí. Na videozáznamu je slyšet hlas slavíka obecného, který koncertuje někde v keři blízko budky. Je to první potvrzený záznam druhého hnízdění kalousů ušatých v celé historii naší péče o budky. Pro druhé zahnízdění letos nastaly vhodné podmínky – kalousi zahájili své první hnízdění velmi brzy (první vejce se objevilo 6.3.22), v okolí je dostatek drobných hlodavců a výchova 3 letošních mláďat rodičovský pár pravděpodobně příliš nevyčerpala. Budeme kalousům držet palce, aby bylo i druhé hnízdění úspěšné!20.05.2022
Dnes už samice zůstala v budce i přes den. Doposud to bývalo jasné znamení toho, že se chystá brzy snést vejce. Jsme opravdu moc zvědaví, jestli se to potvrdí a kalousi zahnízdí podruhé.19.05.2022
Jedno z mláďat přilétlo opět na budku. Jak je vidět, létání už zvládá celkem obstojně. Mladí kalousi se začínají osamostatňovat po 5. týdnu, ti naši jsou přibližně 7 týdnů staří. O potravu ještě žadoní dlouhým táhlým pískáním, ale už se musí začít učit lovit hraboše sama. O překvapení se ovšem postarala samice - v budce totiž svým tělem začala vytlačovat hnízdní důlek! Takové chování by naznačovalo, že se chystá na hnízdění. Kalousi hnízdí jednou ročně, druhá hnízdění jsou výjimečná a to jen v situaci, kdy je v okolí dostatek potravy.19.05.2022
Samice tráví v budce více a více času. To je poměrně nezvyklé, ale ještě větší překvapení přinesla analýza dnešních záběrů – samici přinesl do budky uloveného hraboše cizí samec! A to minimálně dvakrát! Nemá kroužek na pravé noze, takže to určitě není tentýž, se kterým letos vychovala 3 mláďata. Ta jsou na videozáznamu také slyšet – ozývají se dlouhým pískáním. Jsme zvědaví, co se bude dít dál.18.05.2022
Dnes večer nám kalousi udělali velkou radost – podařilo se nám zaznamenat, jak na budku přiletěla dvě letošní mláďata. Obě mají na pravé noze kroužek a není pochyb, že jsou to právě mláďata, která letos z budky na začátku května vylétla. Zůstala tedy v okolí budky a jak je vidět, mají se k světu! Samice sedící tou dobou v budce si z jejich poskakování po střeše budky mnoho nedělá. Mláďata mezitím využívají prostornou střechu budky pro trénink létání a chytání kořisti.16.05.2022
Už několik dní sledujeme, jak samice kalouse zalétává do budky. Dnes dokonce svým typickým chováním (potřepáváním křídel a přešlapováním) přilákala do budky samce, který jí tam předal uloveného hraboše.11.05.2022
Není to ještě ani týden ode dne, kdy budku opustilo třetí mládě, a kalousi do ní začali opět zaletovat. Jak je vidět, budka se pro ně stala pravděpodobně přirozenou součástí jejich teritoria a využívají ji i jako pozorovatelnu při lovu.05.05.2022
Dnes těsně po 5 hod vyletělo poslední mládě. Načasováním prokázalo jistý smysl pro matematiku (5/5 v 5 hod). Spíš jej to ale v budce už samotného nebavilo. Je také docela možné, že jej ven vylákala samice, která sedává nedaleko budky, aby mohla v případě nebezpečí zastrašit a odehnat případného vetřelce. Každopádně jsme rádi, že se letošní hnízdění vydařilo a mláďata se ve výborné kondici vydala do světa! Rodiče je budou ještě 2 - 3 týdny dokrmovat, než se naučí samostatně lovit. Mladí kalousi se budou zdržovat v blízkosti hnízda ukrytí ve větvích keřů a stromů. Budou se po nocích ozývat dlouhým táhlým pískáním a dožadovat se tak po rodičích potravy. Pokud byste někde nalezli mládě kalouse sedící na zemi, pomůžete mu nejvíce tím, že jej přemístíte na blízký strom nebo keř, kde mu nebude hrozit nebezpečí od psů, lišek a koček. Víc nepotřebuje, rozhodně jej nikam daleko neodnášejte. Opuštěné není, kalousi to tak mají prostě zařízené.04.05.2022
Dnes večer ještě před setměním vyletělo z budky druhé mládě. Po dvou dnech tak následovalo svého staršího sourozence. Jak je vidět, mohou se mláďata v tomto věku už spolehnout na svá křídla s plně vyvinutými letkami. Situace na otevřených hnízdech po dravcích je od budek odlišná - mláďata se z nich rozlézají po okolních větvích přibližně o týden dříve. Budku opouští mláďata až v době, kdy dospějí do stádia, že se odváží vyskočit do volného prostoru. Tomu předchází několikadenní etapa, kdy mláďata posedávají na okraji budky a prohlížejí si okolí. Motoricky už jsou natolik zdatní, že dokáží sedět i jen na jedné noze.02.05.2022
Dnes večer budku opustilo první mládě. Je to pravděpodobně to, které se vylíhlo jako první a dnes má 27 dní. Letky na křídlech už má dostatečně vyvinuté na to, aby s jejich pomocí slétl k zemi. Během noci si vyšplhá do bezpečí na blízké keře nebo stromy. Rodiče jej budou dokrmovat ještě další 3 týdny než si bude schopen sám ulovit potravu.24.04.2022
Na neděli jsme pro soví přátele a nadšence připravili krátkou ukázku měření a kroužkování mláďat. Pověděli jsme si několik zajímavostí ze života sov a věnovali jsme se podrobněji tématu nalezených mláďaty ptáků a savců, jak poznat, kdy skutečně potřebují pomoc a co v takovém případě dělat. Prezentovali jsme Národní síť záchranných stanic a také mobilní aplikaci Zvíře v nouzi, která je v takových případech užitečným pomocníkem. Rodičům i dětem se setkání s malými kalousy velmi líbilo a věříme, že přispělo k prohloubení jejich pozitivního vztahu k přírodě.24.04.2022
Všichni tři mladí kalousi usilovně trénují v budce protahování křídel a různé poskakování. Zdokonalují si tak své motorické schopnosti a zvědavě si prohlížejí vše uvnitř budky i v jejím okolí. Na videozáznamu jsme zachytili polykání hraboše z opačného konce než je obvyklé – od zadní části těla. A jak je vidět, s trochou úsilí to jde vlastně taky…24.04.2022
Rozdíly ve velikosti letošních mláďat jsou netypické. První tři sourozenci jsou téměř stejně velcí, čtvrté mládě je oproti nim poloviční. Mezi prvním a třetím mládětem je přitom stejný třídenní věkový rozdíl jako mezi třetím a čtvrtým nejmenším mládětem. To dosud ve vývoji zřetelně zaostávalo, což mohlo být způsobeno nějakou fyziologickou poruchou nebo se mezi aktivnějšími a většími sourozenci nebylo schopno dostatečně prosadit při získávání potravy. Odpoledne jsme v budce zaznamenali, že nejmladší mládě bohužel uhynulo a samice je přemístila do rohu budky, kam dosud ukládala hraboše, které si odtud následně odnášela samice puštíka. A opravdu – večer si do budky přiletěl puštík a s jistotou zamířil do „svého“ koutu a uhynulé mládě odnesl. V budce tak zůstala tři mláďata, která jsou přibližně stejně velká a mají se velmi aktivně k světu.23.04.2022
Kolem půlnoci už jsou mláďata nakrmená, věnují se protahování křídel a spánku. Jak je ze záběrů vidět, mláďata se při spaní dokáží lehnout i na břicho a spokojeně tak odpočívat. Později, až vylétnou z budky, už budou podřimovat na větvích stromů pouze "ve stoje".22.04.2022
Samice na videu porcuje na menší kousky uloveného hraboše a krmí jimi třetí a čtvrté mládě. To je v porovnání se svými staršími sourozenci výrazně menší a slabší.18.04.2022
Samice při krmení už jen stěží zakryje všechny mláďata, nestačí na to ani její poloroztažená křídla. A z mláďat se postupně stávají malí neposedové.18.04.2022
V přinášené kořisti nastala viditelná změna – kalousi stále častěji přinášejí do budky myšice. Ty jsou větší než hraboši a dokládá to, že kalousi teď loví spíše v podrostu stromů a v blízkosti keřů, kde se myšice vyskytují. Na videu je vidět, jak samec přinesl mláďatům myšici, jsou v tuto chvíli ale asi nasycená, a tak zůstává myšice na později.17.04.2022
Hladová mláďata nechtějí čekat, až jim samice přinesenou myšici natrhá. Hltavě se jí snaží spolknout, ale evidentně je to ještě nad jejich síly. Samice to po chvíli vyřeší a myšici jim přece jen naporcuje.17.04.2022
Nejstarší mládě si zvědavě prohlíží své nejbližší okolí. Využívá k tomu kroužení hlavou, což mu pomáhá při zaostřování (prohlíží si vybraný objekt z více úhlů). Zkouší si už také protáhnout křídla, na kterých jsou už dobře viditelná pera letek.15.04.2022
Mláďata jsou stará 5-11 dní a už mají pod samici málo prostoru. Jsou schopna se zahřívat jedno od druhého v teplotní pyramidě, teploty v noci jsou jen pár stupňů nad nulou. V budce je stále čisto, protože samice stále „uklízí“ – vývržky mláďat sama požírá. Zanedlouho už v budce nebude pro samici dost místa a na mláďata bude dohlížet zpovzdálí. To začnou vývržky mláďat v budce přibývat.12.04.2022
Podobně jako v roce 2019 se do budky naučil zaletovat puštík. Nachází tam snadný zdroj potravy – ulovené hraboše, které si kalousi v budce nechávají do zásoby. Zajímavé je, že prvního hraboše samice kalouse nechala ležet na okraji hnízda a teprve dalším přineseným hrabošem nakrmila mláďata. Pro toho „odloženého“ hraboše si pak přiletěl puštík (skoro jakoby to měli takto domluvené). Podobné krádeže úlovků jsou mezi dravci běžné. Zvláště v zimě, kdy je potravy nedostatek se snaží silnější dravci obrat o kořist ty slabší. Je to pro ně jednodušší způsob, jak si opatřit potravu. Holt lapkové jsou i v ptačí říši!11.04.2022
Kalousi se dorozumívají i před předáváním potravy – podle chování samice lze poznat, že je nablízku samec a že se jí chystá přinést úlovek. Samice přitom přešlapuje a pohybuje se do stran a volá na samce a snaží se jej tak přimět k příletu na hnízdo. Předání potravy bývá pak obvykle velmi rychlé.10.04.2022
Za mláďaty, která se vzájemně zahřívají v tzv. teplotní pyramidě, přiletěl s čerstvě uloveným hrabošem samec. Samice v budce nebyla a nemohl jí proto kořist předat. Pokoušel se několikrát nabídnout hraboše mláďatům, ta na to ale nebyla schopna reagovat, protože jsou ještě moc malá. V tomto věku je dokáže nakrmit pouze samice a to tak, že jim potravu trhá na malé kousky a předává jim ji přímo do zobáku. To samec neumí. Pokud by samice v této době zahynula, uhynula by také všechna mláďata, i kdyby jim samec do budky nanosil dostatek potravy.10.04.2022
Dnes nad ránem se vylíhlo poslední – čtvrté - mládě. Mezi prvním a posledním vylíhlým mládětem je sedmidenní rozdíl. Pokud bude dostatek potravy, vychovají kalousi všechna mláďata. Do osudu mláďat ale mohou zasáhnout i nečekané situace, jako je zachycena na videosestřihu. V blízkosti budky se už několik večerů pohybuje samice puštíka, což hnízdící kalouse znervózňuje. Puštíci jsou silnější a razantnější než kalousi a přímý střet by vyhráli. Puštík možná létá lovit drobné hlodavce k velké hromadě zahradního kompostu, která je asi 60m od budky. Tentokrát měla samice puštíka potřebu navštívit i budku, což z ní vyhnalo samici kalouse. Samice puštíka si v budce prohlížela nechráněná mláďata včetně toho nejmenšího, které se dnes vylíhlo. Neublížila ale žádnému z nich a po chvíli opět odletěla. V roce 2019 zaletoval puštík do budky s kalousími mláďaty s tím, že z ní odnášel ulovené hraboše, které si tam kalousi schovávali. Tentokrát ale v budce žádná kořist nebyla. Budeme s napětím sledovat, jak se bude dále situace s puštíkem vyvíjet.09.04.2022
Na dnešním videosestřihu je zachycena zajímavá situace, kdy mládě schované pod samicí vyvrhlo malý vývržek tvořený nestrávenými zbytky potravy (srstí a kostičkami hrabošů). Samice vývržek hned poté spolkla. Podobně polyká samice i zbytky skořápek z vylíhnutých vajec. Toto instinktivní chování zajišťuje odstraňování všech zbytků, které by v raném stádiu hnízdění mohlo přilákat případné predátory. Později, až samice s mláďaty na hnízdě nebude, budou už vývržky mláďat na hnízdě zůstávat.07.04.2022
Dnes přibylo v hnízdě třetí mládě. Jsou zatím slepá a nemotorná a když samice odletí na několik minut z hnízda, snaží se instinktivně zahřívat jedno o druhé.06.04.2022
Samec přinesl na hnízdo uloveného hraboše. Samice hraboše tentokrát nespolkla sama, jak to dělala, když ještě nebyla mláďata vylíhlá. Sama slupla jen hlavu a poté postupně porcovala hraboše a malými kousky krmila obě mláďata. Obě jsou ještě slepá a řídí se hmatem a vrozeným pudem uchopit do zobáčku a spolknout nabízenou potravu.05.04.2022
Večer 4. dubna jsme ještě pod samicí v hnízdě viděli minimálně 3 vejce. Přes noc se pravděpodobně vylíhlo první mládě a večer 5. dubna přibylo další. Typický dvoudenní interval v líhnutí mláďat se v tomto případě zkrátil na 1-1,5 dne.05.04.2022
Z chování samice na hnízdě je znát neklid – brzy se budou líhnout mláďata a v blízkosti hnízda se najednou objevila samice puštíka. Na videonahrávce je v čase 21:01:53 je slyšet její hlas. Naše samice sedí na své snůšce a je připravena ji proti případnému vetřelci bránit.04.04.2022
Samec přinesl do hnízda hraboše a předal jej samici. U obou ptáků hrají důležitou roli při předávání potravy hmatové „vousky“ kolem zobáku. Samice sedí na snůšce tak pevně, že ani kvůli předávání kořisti neopouští hnízdo a polyká hraboše na místě.04.04.2022
Včera se mělo podle našich propočtů vylíhnout první mládě. V noci i nad ránem byla v hnízdě ještě stále 4 vejce. Může to být způsobeno prodloužením inkubace kvůli chladným dnům nebo to zničené vejce bylo zrovna to první snesené. V tom případě by bylo na řadě druhé vajíčko, u kterého jsme líhnutí vypočítali na 5. 4. 2022. V tomto týdnu se ukáže, které z vajíček bylo zničeno (nastane tam čtyřdenní pauza v líhnutí).30.03.2022
Videozáznam ukazuje samce, který přinesl v pařátu na hnízdo uloveného hraboše. Neměl jej ale komu předat, protože samice byla zrovna mimo budku. Po chvíli samec i s hrabošem odlétá. Pravděpodobně jej pak předal samici někde venku.29.03.2022
Dnes večer jsme zjistili, že ve snůšce jsou jen 4 vejce. Ani zpětnou analýzou nahrávek se bohužel nepodařilo zjistit, co se s vejcem stalo a kdy. Kamery nyní uchovávají záznam přibližně 24 hodin a nebylo možné jít hlouběji do historie. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že podobně jako vloni mělo jedno z vajec slabší skořápku a samice je při příletu a nasedávání narušila. Podle toho, v jakých dnech se budou mláďata líhnout zpětně určíme, které vejce v pořadí to bylo. V budce nejsou patrné žádné zbytky skořápky. Je to možná proto, že samice v podobných případech všechny zbytky spolyká (bylo tomu tak i v loňském roce). Pokud by bylo hnízdo predováno kunou nebo vránami, byla by poškozena všechna vajíčka. Kuna by byla schopná usmrtit i samici, pokud by ji v budce překvapila. Tato konstrukce budky a její umístění by ale samici měla dávat dost času na to, aby budku při případné snaze kuny vniknout dovnitř včas opustila. Navíc je u střechy budky umístěn u kmene prodyšný pytlík s lidskými vlasy, které kuny obvykle odpuzují.28.03.2022
Inkubace vajec se pomalu chýlí ke konci a za několik dní by se mělo vylíhnout první mládě. Samec nosí samici na hnízdo potravu. A jak je vidět, je při chuti. Než samec z budky odletěl, sedící samice hraboše spořádala.19.03.2022
V hnízdě se už další vejce neobjevilo, takže letos bude kalousí samice zahřívat pětikusou snůšku. Mláďata by se měla líhnout od 3. do 11. dubna. Vejce samice musí pravidelně otáčet, aby se rovnoměrně prohřívala a zárodek se uvnitř správně vyvíjel. Svoji snůšku zahřívá hnízdní nažinou, což je zvětšená plocha nahé kůže na břiše mezi peřím. Aby mohla takto předávat vajíčkům teplo svého těla, vykonává při každém nasedání na snůšku charakteristické pohyby těla ze strany na stranu. Tím se vajíčka dostanou přímo do kontaktu s hnízdní nažinou samice. Potřebná tepelná izolace je pro snůšku zajištěna tím, že je po obvodu obklopena měkkým peřím. Zespodu leží vejce na vrstvě hnízdního materiálu, který je v případě naší budky doplněn ještě o další izolační vrstvu dřeva. Spodní části starých hnízd po strakách a vránách jsou někdy natolik narušené, že v nich vejce kalousů nejsou zespodu tak dobře chráněna a vejce mohou dokonce někdy mezerami mezi klacíky propadnout na zem a rozbít se. Kalousi si na svá hnízda žádný materiál nenosí a musí vystačit s tím, co v hnízdech je, případně si je mohou trochu poupravit (jak je vidět např. na videu z 2. března).14.03.2022
Kalousí samice dnes snesla páté vejce. Jestli je to už konečný počet zjistíme pozítří, kdy by mohlo přibýt ještě jedno vejce. Starostlivá samice vejce pod sebou otáčí a přerovnává, aby se rovnoměrně prohřívala a zárodky se v nich mohly zdárně vyvíjet. Samec nosí na hnízdo ulovené hraboše, které hladová samice pořádá rovnou na místě. Její organismus potřeboval v posledních dnech mnoho energie, aby mohl každý druhý den vyprodukovat jedno vejce. Samice hnízdo nakrátko opouští pravidelně po setmění mezi 18 a 19 hod. Předpokládáme, že se během této doby vyprázdní a vyvrhne vývržek s nestrávenými zbytky potravy (v hnízdě se žádný trus a ani vývržky dospělých nenachází).12.03.2022
Dvoudenní intervaly ve snášení vajec samice přesně dodržuje. Kalousi sedí na snůšce od prvního vejce, takže se i mláďata líhnou postupně. Než se to dnešní vylíhne, bude jeho nejstaršímu sourozenci už 6 dní. Kalousi ušatí snáší obvykle 5 vajec, uvidíme, k jakému počtu se náš pár dostane letošní rok. Samec nosí samici na hnízdo hraboše, potravu tedy loví spíš na poli a na okolních loukách. Právě množství potravy je určujícím faktorem pro to, jestli bude snůška podprůměrná nebo nadprůměrná. V dobách hojnosti potravy jsme u kalousů v budkách zaznamenali i šestikusé snůšky.11.03.2022
Na videozáznamu je vidět situace, kdy se večer kamera automaticky přepnula z denního barevného režimu do černobílého režimu nočního vidění. Ten je umožněn díky infračervenému přísvitu kamery a její schopnosti v tomto spektru podávat obraz. Pro člověka je v budce tou dobou tma, i když to tak na obrazovce nevypadá.11.03.2022
U kalousů přibylo v hnízdě třetí vejce. Samice jej snesla pravděpodobně už 10. 3. Online přenos bohužel v tu dobu nefungoval, protože se napájení z baterie vypnulo dřív než jsme předpokládali (pravděpodobně vlivem aktuálních nízkých teplot).08.03.2022
Dnes nad ránem snesla samice druhé vejce. Samec ji v průběhu noci nosí ulovenou kořist. Letos jsou to zatím hraboši polní, zatímco vloni se v potravě objevovaly i myšice. Samice opouští hnízdo s vejci několikrát během noci a vrací se obvykle za několik minut.06.03.2022
Naše očekávání se naplnila – samice snesla nad ránem své první vejce. Venku je ale velmi chladno, teploty se pohybují okolo 0° C. Možná proto sedí kalousí samice velmi pevně, aby vejce neprochladlo. Museli jsme počkat až do večera, než jí přinesl samec do hnízda uloveného hraboše. Samice se následně trochu nadzvedla a vejce se pod jejím tělem na malou chvíli ukázalo. Samice bude vejce zahřívat přibližně 28 dní a postupně k němu budou ve dvoudenních intervalech přibývat další vejce. Průměrné jich kalousi ušatí mívají 5, záleží ovšem na tom, kolik je v okolí hnízda k dispozici potravy. První mládě by se mělo vylíhnout kolem 3. dubna. Načasování snesení prvního vejce je velmi rozdílné a jen podle našich online přenosů se liší až o více než 5 týdnů (13.4.2018, 8.3.2019, 9.4.2020, 21.3.2021). V úvahu je ale třeba vzít to, že se jednalo o různé hnízdní páry. Zásadní vliv na začátek hnízdění má průběh zimy a zejména to, jak časný je nástup jara.05.03.2022
Dnes zůstala samice poprvé v budce i přes den. V předchozích letech to bylo vždy znamení toho, že brzy snese první vejce. Letošní začátek hnízdění by tak byl nejčasnější za pětiletou historii našich online přenosů.02.03.2022
Dnes večer kolem 18 hod přiletěl do budky kalous s kroužkem na pravé noze. Mohlo by se jednat o stejného samce jako vloni. To by znamenalo, že se v budce chystá k hnízdění stejný pár jako v předešlém roce. Jistotu bychom měli jen v případě, že bychom odchytli a okroužkovali a poté kontrolovali oba dospělé ptáky. To ale dělat nebudeme, protože by to mohlo negativně ovlivnit průběh hnízdění a celého letošního online přenosu. Později večer do budky přiletěla samice, upravovala hnízdo a probírala si peří.28.02.2022
V únoru nás každoročně trápí zamlžování kamer, které je dáno střídáním teplot a kondenzací vody na vnitřní straně ochranného skla kamer. Vnitřní kameru po vyčištění funguje bezvadně, vnější kamera se bohužel mlží znovu a čeká nás tak nejspíš další výstup do koruny stromu.21.02.2022
Do budky večer znovu přiletěla samice a věnovala se přerovnávání stébel a vytlačování hnízdního důlku ve výstelce budky. Nemá na noze žádný kroužek a mohlo by se tak jednat o stejnou samici, která v budce hnízdila vloni.19.02.2022
Dnes jsme po zimní přestávce opět zprovoznili kamerový systém. Testujeme nastavení, upravujeme nastavení webových stránek a vazby na streamovací server. Mírný průběh zimy a aktuální nadprůměrné teploty nejspíš posunuly tok kalousů. Při dnešním dokončování servisních prací proletěl v podvečer nedaleko budky samec kalouse se zřetelným tleskáním křídel – typickým projevem probíhajícího toku. Tuto noc jsme díky kamerám poprvé zaznamenali přílet samice do budky. Vypadá to tedy nadějně a my máme velkou radost!05.02.2022
Pro rok 2022 jsme připravili několik vylepšení. Prvním z nich je přemístění částečné zástěny v přední částí budky z levé strany na pravou. Slibujeme si od toho, že si samice vytvoří hnízdní důlek v této zčásti kryté polovině budky a bude tak v lepším zorném úhlu kamery. Další změnou je nová výstelka – použili jsme jemnější dřevní štěpky v kombinaci s hrubšími stébly rostlin. Samice by se tedy neměla prohrabat při hloubení hnízdního důlku až na dřevěné dno budky a stébla by vítr z budky neměl vyfoukat. S větrem souvisí i třetí důležitá změna – budku jsme skrze její zadní stěnu připevnili pevnou obručí ke kmeni stromu. Budka je tak bezpečně zajištěna proti silným poryvům větru.01.02.2022
Letos začínáme už 5. ročník našeho online vysílání. Věříme, že i v tomto roce se v budce kalousi zahnízdí. Je to ale samozřejmě jen na nich – nám nezbývá než připravit kalousům vhodné podmínky a doufat, že při nás bude i letos stát štěstí!Partnery prvního ročníku projektu byly společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., OXID Networks a Zabezpečovačky – Aleš Severa.Patří jim velký dík za to, že podpořili zajímavou myšlenku zprostředkování přírodního dění a ochrany přírody laické i odborné veřejnosti. Díky jejich finanční, technické nebo konzultační podpoře bylo možné zahájit přenos z hnízdění kalousů ušatých, který nebyl nikde jinde v Evropě realizován. Tato spolupráce umožnila úspěšnou realizaci projektu, který měl řadu velmi pozitivních reakcí z tuzemska i ze zahraničí a stala se zásadním impulsem pro pokračování projektu v dalších letech.


Chtěli bychom na tomto místě velmi poděkovat všem, kteří online přenos z hnízdění kalousů a poštolek v roce 2019 podpořili. Vyjádřili tím nejen svou společenskou zodpovědnost k životnímu prostředí, ale také ochotu přispět k poznávání a propagaci zajímavostí z naší krásné přírody.

On-line přenos byl realizován za finanční podpory programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Prezentované informace nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů. http://biodiverzita.csop.cz.Projekt svými finančními prostředky a technickou pomocí podpořily společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., Libli, spol. s r. o.Děkujeme také za příspěvky zaslané nadšenci, kteří online přenos sledovali.


Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu v roce 2020.
Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu v roce 2021.
Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2021.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2020.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2019.Záznam z hnízdění poštolek obecných v roce 2019.Záznam z hnízdění kalousů ušatých v roce 2018.


projekt podporují