Ze života kalousů
Vítáme vás na stránkách věnovaných online přenosu z hnízdění kalousů ušatých!

Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné sovy. Přesto je jen málokdo zná – v noci je nevidíme a přes den využívají na stromech své dokonalé maskovací zbarvení. Tyto sovy si vlastní hnízda nestaví a využívají např. opuštěná hnízda dravců a krkavcovitých ptáků. Na Břeclavsku ale začali kalousi před lety využívat i budky, které jsme původně připravovali pro poštolky obecné. Protože nás zajímalo, jak vlastně hnízdění kalousů probíhá, vyrobili jsme jednu speciální budku s kamerou uvnitř. Druhá kamera snímá budku z protějšího stromu a díky tomu můžeme společně sledovat dění v budce i okolo ní.

Kalousi začínají hnízdit časně zjara, samice snáší nejčastěji 5 čistě bílých vajec a zahřívá je cca 28 dnů. Protože snáší vajíčka ve dvoudenních intervalech a na snůšce sedí od druhé vejce, líhnou se mláďata postupně a věkový rozdíl je na nich dobře rozeznatelný. Na termín zahájení hnízdění má vliv průběh zimy, dostupnost potravy a také stáří hnízdících ptáků. Čím mírnější zima a větší množství potravy, tím dříve kalousi zahnízdí. Starší ptáci začínají hnízdit dříve než mladší.

Projekt živého přenosu z hnízdění kalousů realizujeme již 5. rokem. V roce 2018 vyvedli kalousi v budce 3 mláďata, v letech 2019 a 2020 se jim podařilo vyvést po 2 mláďatech. Zajímavé bylo, že v roce 2019 po kalousech v budce zahnízdily ještě poštolky obecné a odchovaly 4 mláďata. V hnízdní sezóně 2021 se kalousům povedlo zdárně vychovat 3 mláďata. Souhrnný sestřih videozáznamů z těchto hnízdění je k dispozici v sekci Předešlá hnízdění.

Poděkování partnerům

Na zajištění online přenosů z hnízdění kalousů spolupracujeme s našimi partnery a nadšenci, kteří jsou ochotni projekt technicky nebo finančně podpořit. V roce 2022 poskytly projektu podporu společnosti ASIO New, spol. s r. o., Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. a Nordic Telecom. Budeme se ucházet o dotaci z prostředků programu Ochrana biodiverzity, který spravuje Český svaz ochránců přírody. Získané finanční příspěvky využíváme na krytí nákladů spojených s provozem online přenosu a s propagací tohoto projektu.

se věnuje správě stejnojmenného území. Zahrnuje cenné oblasti Pálavy, Lednicko-valtického areálu a lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. Tato oblast je díky svým přírodním a kulturním hodnotám zařazena do prestižní světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Na projektu tato nezisková organizace spolupracuje od jeho počátku v roce 2018, protože ekologické vzdělávání a podpora výzkumu v území je jedním z pilířů jejího poslání a sdílíme společně podobný přístup k ochraně přírody a krajiny.

Společnost se spolu s ostatními společnosti skupiny ASIO věnuje vývoji, výrobě a dodávkám technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Nabízí konkrétní řešení pro rodinné domy, města a obce a průmysl a pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti organizuje zajímavé vzdělávací semináře. Na projektu spolupracuje od jeho počátku a spojení s tímto projektem je pro tuto společnost symbolické – jejich zakladatelé se totiž při výběru názvu společností inspirovali částí vědeckého názvu kalouse ušatého (Asio otus).

Datový přenos pro online vysílání zajišťuje společnost . Experti této společnosti spolupracují na projektu od jeho počátku (v předchozích letech ještě v rámci společností OXID Networks, s.r.o. a Libli, spol. s r. o.) a pomáhali s nastavením technické stránky přenosu. Společnost Nordic Telecom poskytuje telekomunikační služby v pásmu 3,7 GHz (5G-ready technologie), na optické síti i kvalitní WiFi technologii. Nabízí pevné připojení k internetu xDSL a prostřednictvím partnerských sítí funguje také jako plnohodnotný virtuální mobilní operátor.

Realizaci projektu napomáhají kromě firem a společností také fyzické osoby. Za pomoc a podporu online vysílání děkujeme:
Ing. Janu Rudolfovi, Ing. Alžbětě Rudolfové
Doc. Ing. Miloslavu Steinbauerovi,Ph.D.

Mgr. Libor Opluštil

Český svaz ochránců přírody Břeclav

Kontakt: zezivotakalousu@gmail.com

Zpracování a střih videí

Karolína Opluštilová

Zpracování systému webových stránek

Filip Opluštil


05.05.2022
Dnes těsně po 5 hod vyletělo poslední mládě. Načasováním prokázalo jistý smysl pro matematiku (5/5 v 5 hod). Spíš jej to ale v budce už samotného nebavilo. Je také docela možné, že jej ven vylákala samice, která sedává nedaleko budky, aby mohla v případě nebezpečí zastrašit a odehnat případného vetřelce. Každopádně jsme rádi, že se letošní hnízdění vydařilo a mláďata se ve výborné kondici vydala do světa! Rodiče je budou ještě 2 - 3 týdny dokrmovat, než se naučí samostatně lovit. Mladí kalousi se budou zdržovat v blízkosti hnízda ukrytí ve větvích keřů a stromů. Budou se po nocích ozývat dlouhým táhlým pískáním a dožadovat se tak po rodičích potravy. Pokud byste někde nalezli mládě kalouse sedící na zemi, pomůžete mu nejvíce tím, že jej přemístíte na blízký strom nebo keř, kde mu nebude hrozit nebezpečí od psů, lišek a koček. Víc nepotřebuje, rozhodně jej nikam daleko neodnášejte. Opuštěné není, kalousi to tak mají prostě zařízené.


04.05.2022
Dnes večer ještě před setměním vyletělo z budky druhé mládě. Po dvou dnech tak následovalo svého staršího sourozence. Jak je vidět, mohou se mláďata v tomto věku už spolehnout na svá křídla s plně vyvinutými letkami. Situace na otevřených hnízdech po dravcích je od budek odlišná - mláďata se z nich rozlézají po okolních větvích přibližně o týden dříve. Budku opouští mláďata až v době, kdy dospějí do stádia, že se odváží vyskočit do volného prostoru. Tomu předchází několikadenní etapa, kdy mláďata posedávají na okraji budky a prohlížejí si okolí. Motoricky už jsou natolik zdatní, že dokáží sedět i jen na jedné noze.


02.05.2022
Dnes večer budku opustilo první mládě. Je to pravděpodobně to, které se vylíhlo jako první a dnes má 27 dní. Letky na křídlech už má dostatečně vyvinuté na to, aby s jejich pomocí slétl k zemi. Během noci si vyšplhá do bezpečí na blízké keře nebo stromy. Rodiče jej budou dokrmovat ještě další 3 týdny než si bude schopen sám ulovit potravu.


24.04.2022
Na neděli jsme pro soví přátele a nadšence připravili krátkou ukázku měření a kroužkování mláďat. Pověděli jsme si několik zajímavostí ze života sov a věnovali jsme se podrobněji tématu nalezených mláďaty ptáků a savců, jak poznat, kdy skutečně potřebují pomoc a co v takovém případě dělat. Prezentovali jsme Národní síť záchranných stanic a také mobilní aplikaci Zvíře v nouzi, která je v takových případech užitečným pomocníkem. Rodičům i dětem se setkání s malými kalousy velmi líbilo a věříme, že přispělo k prohloubení jejich pozitivního vztahu k přírodě.


24.04.2022
Všichni tři mladí kalousi usilovně trénují v budce protahování křídel a různé poskakování. Zdokonalují si tak své motorické schopnosti a zvědavě si prohlížejí vše uvnitř budky i v jejím okolí. Na videozáznamu jsme zachytili polykání hraboše z opačného konce než je obvyklé – od zadní části těla. A jak je vidět, s trochou úsilí to jde vlastně taky…


24.04.2022
Rozdíly ve velikosti letošních mláďat jsou netypické. První tři sourozenci jsou téměř stejně velcí, čtvrté mládě je oproti nim poloviční. Mezi prvním a třetím mládětem je přitom stejný třídenní věkový rozdíl jako mezi třetím a čtvrtým nejmenším mládětem. To dosud ve vývoji zřetelně zaostávalo, což mohlo být způsobeno nějakou fyziologickou poruchou nebo se mezi aktivnějšími a většími sourozenci nebylo schopno dostatečně prosadit při získávání potravy. Odpoledne jsme v budce zaznamenali, že nejmladší mládě bohužel uhynulo a samice je přemístila do rohu budky, kam dosud ukládala hraboše, které si odtud následně odnášela samice puštíka. A opravdu – večer si do budky přiletěl puštík a s jistotou zamířil do „svého“ koutu a uhynulé mládě odnesl. V budce tak zůstala tři mláďata, která jsou přibližně stejně velká a mají se velmi aktivně k světu.


23.04.2022
Kolem půlnoci už jsou mláďata nakrmená, věnují se protahování křídel a spánku. Jak je ze záběrů vidět, mláďata se při spaní dokáží lehnout i na břicho a spokojeně tak odpočívat. Později, až vylétnou z budky, už budou podřimovat na větvích stromů pouze "ve stoje".


22.04.2022
Samice na videu porcuje na menší kousky uloveného hraboše a krmí jimi třetí a čtvrté mládě. To je v porovnání se svými staršími sourozenci výrazně menší a slabší.


18.04.2022
Samice při krmení už jen stěží zakryje všechny mláďata, nestačí na to ani její poloroztažená křídla. A z mláďat se postupně stávají malí neposedové.


18.04.2022
V přinášené kořisti nastala viditelná změna – kalousi stále častěji přinášejí do budky myšice. Ty jsou větší než hraboši a dokládá to, že kalousi teď loví spíše v podrostu stromů a v blízkosti keřů, kde se myšice vyskytují. Na videu je vidět, jak samec přinesl mláďatům myšici, jsou v tuto chvíli ale asi nasycená, a tak zůstává myšice na později.


17.04.2022
Hladová mláďata nechtějí čekat, až jim samice přinesenou myšici natrhá. Hltavě se jí snaží spolknout, ale evidentně je to ještě nad jejich síly. Samice to po chvíli vyřeší a myšici jim přece jen naporcuje.


17.04.2022
Nejstarší mládě si zvědavě prohlíží své nejbližší okolí. Využívá k tomu kroužení hlavou, což mu pomáhá při zaostřování (prohlíží si vybraný objekt z více úhlů). Zkouší si už také protáhnout křídla, na kterých jsou už dobře viditelná pera letek.


15.04.2022
Mláďata jsou stará 5-11 dní a už mají pod samici málo prostoru. Jsou schopna se zahřívat jedno od druhého v teplotní pyramidě, teploty v noci jsou jen pár stupňů nad nulou. V budce je stále čisto, protože samice stále „uklízí“ – vývržky mláďat sama požírá. Zanedlouho už v budce nebude pro samici dost místa a na mláďata bude dohlížet zpovzdálí. To začnou vývržky mláďat v budce přibývat.


12.04.2022
Podobně jako v roce 2019 se do budky naučil zaletovat puštík. Nachází tam snadný zdroj potravy – ulovené hraboše, které si kalousi v budce nechávají do zásoby. Zajímavé je, že prvního hraboše samice kalouse nechala ležet na okraji hnízda a teprve dalším přineseným hrabošem nakrmila mláďata. Pro toho „odloženého“ hraboše si pak přiletěl puštík (skoro jakoby to měli takto domluvené). Podobné krádeže úlovků jsou mezi dravci běžné. Zvláště v zimě, kdy je potravy nedostatek se snaží silnější dravci obrat o kořist ty slabší. Je to pro ně jednodušší způsob, jak si opatřit potravu. Holt lapkové jsou i v ptačí říši!


11.04.2022
Kalousi se dorozumívají i před předáváním potravy – podle chování samice lze poznat, že je nablízku samec a že se jí chystá přinést úlovek. Samice přitom přešlapuje a pohybuje se do stran a volá na samce a snaží se jej tak přimět k příletu na hnízdo. Předání potravy bývá pak obvykle velmi rychlé.


10.04.2022
Za mláďaty, která se vzájemně zahřívají v tzv. teplotní pyramidě, přiletěl s čerstvě uloveným hrabošem samec. Samice v budce nebyla a nemohl jí proto kořist předat. Pokoušel se několikrát nabídnout hraboše mláďatům, ta na to ale nebyla schopna reagovat, protože jsou ještě moc malá. V tomto věku je dokáže nakrmit pouze samice a to tak, že jim potravu trhá na malé kousky a předává jim ji přímo do zobáku. To samec neumí. Pokud by samice v této době zahynula, uhynula by také všechna mláďata, i kdyby jim samec do budky nanosil dostatek potravy.


10.04.2022
Dnes nad ránem se vylíhlo poslední – čtvrté - mládě. Mezi prvním a posledním vylíhlým mládětem je sedmidenní rozdíl. Pokud bude dostatek potravy, vychovají kalousi všechna mláďata. Do osudu mláďat ale mohou zasáhnout i nečekané situace, jako je zachycena na videosestřihu. V blízkosti budky se už několik večerů pohybuje samice puštíka, což hnízdící kalouse znervózňuje. Puštíci jsou silnější a razantnější než kalousi a přímý střet by vyhráli. Puštík možná létá lovit drobné hlodavce k velké hromadě zahradního kompostu, která je asi 60m od budky. Tentokrát měla samice puštíka potřebu navštívit i budku, což z ní vyhnalo samici kalouse. Samice puštíka si v budce prohlížela nechráněná mláďata včetně toho nejmenšího, které se dnes vylíhlo. Neublížila ale žádnému z nich a po chvíli opět odletěla. V roce 2019 zaletoval puštík do budky s kalousími mláďaty s tím, že z ní odnášel ulovené hraboše, které si tam kalousi schovávali. Tentokrát ale v budce žádná kořist nebyla. Budeme s napětím sledovat, jak se bude dále situace s puštíkem vyvíjet.


09.04.2022
Na dnešním videosestřihu je zachycena zajímavá situace, kdy mládě schované pod samicí vyvrhlo malý vývržek tvořený nestrávenými zbytky potravy (srstí a kostičkami hrabošů). Samice vývržek hned poté spolkla. Podobně polyká samice i zbytky skořápek z vylíhnutých vajec. Toto instinktivní chování zajišťuje odstraňování všech zbytků, které by v raném stádiu hnízdění mohlo přilákat případné predátory. Později, až samice s mláďaty na hnízdě nebude, budou už vývržky mláďat na hnízdě zůstávat.


07.04.2022
Dnes přibylo v hnízdě třetí mládě. Jsou zatím slepá a nemotorná a když samice odletí na několik minut z hnízda, snaží se instinktivně zahřívat jedno o druhé.


06.04.2022
Samec přinesl na hnízdo uloveného hraboše. Samice hraboše tentokrát nespolkla sama, jak to dělala, když ještě nebyla mláďata vylíhlá. Sama slupla jen hlavu a poté postupně porcovala hraboše a malými kousky krmila obě mláďata. Obě jsou ještě slepá a řídí se hmatem a vrozeným pudem uchopit do zobáčku a spolknout nabízenou potravu.


05.04.2022
Večer 4. dubna jsme ještě pod samicí v hnízdě viděli minimálně 3 vejce. Přes noc se pravděpodobně vylíhlo první mládě a večer 5. dubna přibylo další. Typický dvoudenní interval v líhnutí mláďat se v tomto případě zkrátil na 1-1,5 dne.


05.04.2022
Z chování samice na hnízdě je znát neklid – brzy se budou líhnout mláďata a v blízkosti hnízda se najednou objevila samice puštíka. Na videonahrávce je v čase 21:01:53 je slyšet její hlas. Naše samice sedí na své snůšce a je připravena ji proti případnému vetřelci bránit.


04.04.2022
Samec přinesl do hnízda hraboše a předal jej samici. U obou ptáků hrají důležitou roli při předávání potravy hmatové „vousky“ kolem zobáku. Samice sedí na snůšce tak pevně, že ani kvůli předávání kořisti neopouští hnízdo a polyká hraboše na místě.


04.04.2022
Včera se mělo podle našich propočtů vylíhnout první mládě. V noci i nad ránem byla v hnízdě ještě stále 4 vejce. Může to být způsobeno prodloužením inkubace kvůli chladným dnům nebo to zničené vejce bylo zrovna to první snesené. V tom případě by bylo na řadě druhé vajíčko, u kterého jsme líhnutí vypočítali na 5. 4. 2022. V tomto týdnu se ukáže, které z vajíček bylo zničeno (nastane tam čtyřdenní pauza v líhnutí).


30.03.2022
Videozáznam ukazuje samce, který přinesl v pařátu na hnízdo uloveného hraboše. Neměl jej ale komu předat, protože samice byla zrovna mimo budku. Po chvíli samec i s hrabošem odlétá. Pravděpodobně jej pak předal samici někde venku.


29.03.2022
Dnes večer jsme zjistili, že ve snůšce jsou jen 4 vejce. Ani zpětnou analýzou nahrávek se bohužel nepodařilo zjistit, co se s vejcem stalo a kdy. Kamery nyní uchovávají záznam přibližně 24 hodin a nebylo možné jít hlouběji do historie. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že podobně jako vloni mělo jedno z vajec slabší skořápku a samice je při příletu a nasedávání narušila. Podle toho, v jakých dnech se budou mláďata líhnout zpětně určíme, které vejce v pořadí to bylo. V budce nejsou patrné žádné zbytky skořápky. Je to možná proto, že samice v podobných případech všechny zbytky spolyká (bylo tomu tak i v loňském roce). Pokud by bylo hnízdo predováno kunou nebo vránami, byla by poškozena všechna vajíčka. Kuna by byla schopná usmrtit i samici, pokud by ji v budce překvapila. Tato konstrukce budky a její umístění by ale samici měla dávat dost času na to, aby budku při případné snaze kuny vniknout dovnitř včas opustila. Navíc je u střechy budky umístěn u kmene prodyšný pytlík s lidskými vlasy, které kuny obvykle odpuzují.


28.03.2022
Inkubace vajec se pomalu chýlí ke konci a za několik dní by se mělo vylíhnout první mládě. Samec nosí samici na hnízdo potravu. A jak je vidět, je při chuti. Než samec z budky odletěl, sedící samice hraboše spořádala.


19.03.2022
V hnízdě se už další vejce neobjevilo, takže letos bude kalousí samice zahřívat pětikusou snůšku. Mláďata by se měla líhnout od 3. do 11. dubna. Vejce samice musí pravidelně otáčet, aby se rovnoměrně prohřívala a zárodek se uvnitř správně vyvíjel. Svoji snůšku zahřívá hnízdní nažinou, což je zvětšená plocha nahé kůže na břiše mezi peřím. Aby mohla takto předávat vajíčkům teplo svého těla, vykonává při každém nasedání na snůšku charakteristické pohyby těla ze strany na stranu. Tím se vajíčka dostanou přímo do kontaktu s hnízdní nažinou samice. Potřebná tepelná izolace je pro snůšku zajištěna tím, že je po obvodu obklopena měkkým peřím. Zespodu leží vejce na vrstvě hnízdního materiálu, který je v případě naší budky doplněn ještě o další izolační vrstvu dřeva. Spodní části starých hnízd po strakách a vránách jsou někdy natolik narušené, že v nich vejce kalousů nejsou zespodu tak dobře chráněna a vejce mohou dokonce někdy mezerami mezi klacíky propadnout na zem a rozbít se. Kalousi si na svá hnízda žádný materiál nenosí a musí vystačit s tím, co v hnízdech je, případně si je mohou trochu poupravit (jak je vidět např. na videu z 2. března).


14.03.2022
Kalousí samice dnes snesla páté vejce. Jestli je to už konečný počet zjistíme pozítří, kdy by mohlo přibýt ještě jedno vejce. Starostlivá samice vejce pod sebou otáčí a přerovnává, aby se rovnoměrně prohřívala a zárodky se v nich mohly zdárně vyvíjet. Samec nosí na hnízdo ulovené hraboše, které hladová samice pořádá rovnou na místě. Její organismus potřeboval v posledních dnech mnoho energie, aby mohl každý druhý den vyprodukovat jedno vejce. Samice hnízdo nakrátko opouští pravidelně po setmění mezi 18 a 19 hod. Předpokládáme, že se během této doby vyprázdní a vyvrhne vývržek s nestrávenými zbytky potravy (v hnízdě se žádný trus a ani vývržky dospělých nenachází).


12.03.2022
Dvoudenní intervaly ve snášení vajec samice přesně dodržuje. Kalousi sedí na snůšce od prvního vejce, takže se i mláďata líhnou postupně. Než se to dnešní vylíhne, bude jeho nejstaršímu sourozenci už 6 dní. Kalousi ušatí snáší obvykle 5 vajec, uvidíme, k jakému počtu se náš pár dostane letošní rok. Samec nosí samici na hnízdo hraboše, potravu tedy loví spíš na poli a na okolních loukách. Právě množství potravy je určujícím faktorem pro to, jestli bude snůška podprůměrná nebo nadprůměrná. V dobách hojnosti potravy jsme u kalousů v budkách zaznamenali i šestikusé snůšky.


11.03.2022
Na videozáznamu je vidět situace, kdy se večer kamera automaticky přepnula z denního barevného režimu do černobílého režimu nočního vidění. Ten je umožněn díky infračervenému přísvitu kamery a její schopnosti v tomto spektru podávat obraz. Pro člověka je v budce tou dobou tma, i když to tak na obrazovce nevypadá.


11.03.2022
U kalousů přibylo v hnízdě třetí vejce. Samice jej snesla pravděpodobně už 10. 3. Online přenos bohužel v tu dobu nefungoval, protože se napájení z baterie vypnulo dřív než jsme předpokládali (pravděpodobně vlivem aktuálních nízkých teplot).


08.03.2022
Dnes nad ránem snesla samice druhé vejce. Samec ji v průběhu noci nosí ulovenou kořist. Letos jsou to zatím hraboši polní, zatímco vloni se v potravě objevovaly i myšice. Samice opouští hnízdo s vejci několikrát během noci a vrací se obvykle za několik minut.


06.03.2022
Naše očekávání se naplnila – samice snesla nad ránem své první vejce. Venku je ale velmi chladno, teploty se pohybují okolo 0° C. Možná proto sedí kalousí samice velmi pevně, aby vejce neprochladlo. Museli jsme počkat až do večera, než jí přinesl samec do hnízda uloveného hraboše. Samice se následně trochu nadzvedla a vejce se pod jejím tělem na malou chvíli ukázalo. Samice bude vejce zahřívat přibližně 28 dní a postupně k němu budou ve dvoudenních intervalech přibývat další vejce. Průměrné jich kalousi ušatí mívají 5, záleží ovšem na tom, kolik je v okolí hnízda k dispozici potravy. První mládě by se mělo vylíhnout kolem 3. dubna. Načasování snesení prvního vejce je velmi rozdílné a jen podle našich online přenosů se liší až o více než 5 týdnů (13.4.2018, 8.3.2019, 9.4.2020, 21.3.2021). V úvahu je ale třeba vzít to, že se jednalo o různé hnízdní páry. Zásadní vliv na začátek hnízdění má průběh zimy a zejména to, jak časný je nástup jara.


05.03.2022
Dnes zůstala samice poprvé v budce i přes den. V předchozích letech to bylo vždy znamení toho, že brzy snese první vejce. Letošní začátek hnízdění by tak byl nejčasnější za pětiletou historii našich online přenosů.


02.03.2022
Dnes večer kolem 18 hod přiletěl do budky kalous s kroužkem na pravé noze. Mohlo by se jednat o stejného samce jako vloni. To by znamenalo, že se v budce chystá k hnízdění stejný pár jako v předešlém roce. Jistotu bychom měli jen v případě, že bychom odchytli a okroužkovali a poté kontrolovali oba dospělé ptáky. To ale dělat nebudeme, protože by to mohlo negativně ovlivnit průběh hnízdění a celého letošního online přenosu. Později večer do budky přiletěla samice, upravovala hnízdo a probírala si peří.


28.02.2022
V únoru nás každoročně trápí zamlžování kamer, které je dáno střídáním teplot a kondenzací vody na vnitřní straně ochranného skla kamer. Vnitřní kameru po vyčištění funguje bezvadně, vnější kamera se bohužel mlží znovu a čeká nás tak nejspíš další výstup do koruny stromu.


21.02.2022
Do budky večer znovu přiletěla samice a věnovala se přerovnávání stébel a vytlačování hnízdního důlku ve výstelce budky. Nemá na noze žádný kroužek a mohlo by se tak jednat o stejnou samici, která v budce hnízdila vloni.


19.02.2022
Dnes jsme po zimní přestávce opět zprovoznili kamerový systém. Testujeme nastavení, upravujeme nastavení webových stránek a vazby na streamovací server. Mírný průběh zimy a aktuální nadprůměrné teploty nejspíš posunuly tok kalousů. Při dnešním dokončování servisních prací proletěl v podvečer nedaleko budky samec kalouse se zřetelným tleskáním křídel – typickým projevem probíhajícího toku. Tuto noc jsme díky kamerám poprvé zaznamenali přílet samice do budky. Vypadá to tedy nadějně a my máme velkou radost!


05.02.2022
Pro rok 2022 jsme připravili několik vylepšení. Prvním z nich je přemístění částečné zástěny v přední částí budky z levé strany na pravou. Slibujeme si od toho, že si samice vytvoří hnízdní důlek v této zčásti kryté polovině budky a bude tak v lepším zorném úhlu kamery. Další změnou je nová výstelka – použili jsme jemnější dřevní štěpky v kombinaci s hrubšími stébly rostlin. Samice by se tedy neměla prohrabat při hloubení hnízdního důlku až na dřevěné dno budky a stébla by vítr z budky neměl vyfoukat. S větrem souvisí i třetí důležitá změna – budku jsme skrze její zadní stěnu připevnili pevnou obručí ke kmeni stromu. Budka je tak bezpečně zajištěna proti silným poryvům větru.


01.02.2022
Letos začínáme už 5. ročník našeho online vysílání. Věříme, že i v tomto roce se v budce kalousi zahnízdí. Je to ale samozřejmě jen na nich – nám nezbývá než připravit kalousům vhodné podmínky a doufat, že při nás bude i letos stát štěstí!


Partnery prvního ročníku projektu byly společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., OXID Networks a Zabezpečovačky – Aleš Severa.

Patří jim velký dík za to, že podpořili zajímavou myšlenku zprostředkování přírodního dění a ochrany přírody laické i odborné veřejnosti. Díky jejich finanční, technické nebo konzultační podpoře bylo možné zahájit přenos z hnízdění kalousů ušatých, který nebyl nikde jinde v Evropě realizován. Tato spolupráce umožnila úspěšnou realizaci projektu, který měl řadu velmi pozitivních reakcí z tuzemska i ze zahraničí a stala se zásadním impulsem pro pokračování projektu v dalších letech.


Chtěli bychom na tomto místě velmi poděkovat všem, kteří online přenos z hnízdění kalousů a poštolek v roce 2019 podpořili. Vyjádřili tím nejen svou společenskou zodpovědnost k životnímu prostředí, ale také ochotu přispět k poznávání a propagaci zajímavostí z naší krásné přírody.

On-line přenos byl realizován za finanční podpory programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Prezentované informace nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů. http://biodiverzita.csop.cz.

Projekt svými finančními prostředky a technickou pomocí podpořily společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., Libli, spol. s r. o.

Děkujeme také za příspěvky zaslané nadšenci, kteří online přenos sledovali.

projekt podporují