Ze života kalousů
Vítáme vás na stránkách věnovaných online přenosu z hnízdění kalousů ušatých!
Pro zobrazení tabulky událostí použijte zařízení s větší šířkou displaye.

Kalousi ušatí patří u nás mezi poměrně hojné sovy. Přesto je jen málokdo zná – v noci je nevidíme a přes den využívají na stromech své dokonalé maskovací zbarvení. Tyto sovy si vlastní hnízda nestaví a využívají např. opuštěná hnízda vran nebo strak. Na Břeclavsku ale začali kalousi před lety využívat i budky, které jsme původně připravovali pro poštolky obecné. Protože nás zajímalo, jak vlastně hnízdění kalousů probíhá, vyrobili jsme jednu speciální budku s kamerou uvnitř. Druhá kamera snímá budku zvenku a díky tomu můžeme společně sledovat dění v budce i okolo ní.

Kalousi začínají hnízdit časně zjara, samice snáší nejčastěji 5 čistě bílých vajec a zahřívá je cca 28 dnů. Protože snáší vajíčka ve dvoudenních intervalech a na snůšce sedí od druhé vejce, líhnou se mláďata postupně a věkový rozdíl je na nich dobře rozeznatelný. Na termín zahájení hnízdění má vliv průběh zimy, dostupnost potravy a také stáří hnízdících ptáků.

Projekt živého přenosu z hnízdění kalousů realizujeme již 3. rokem. V roce 2018 vyvedli kalousi v budce 3 mláďata, v roce 2019 se jim podařilo vyvést 2 mláďata. Zajímavé bylo, že po kalousech stihly v roce 2019 v budce zahnízdit ještě poštolky obecné a ty úspěšně vyvedly 4 mladé. Souhrnná videa jsou k dispozici v sekci Předešlá hnízdění.

Partneři

Online přenosy z hnízdění kalousů realizujeme s podporou našich partnerů. Také v roce 2020 pomáhají se zajištěním technických a organizačních záležitostí a to formou bezplatného poskytnutí své technické infrastruktury a služeb (Nordic Telecom) a přímou finanční podporou (ASIO New, spol. s r. o., Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Český svaz ochránců přírody prostřednictvím programu Ochrana biodiverzity). Prostředky z příspěvků partnerů využíváme na krytí nákladů spojených s provozem online přenosu a s propagací tohoto projektu.

je telekomunikačním operátorem s vlastními sítěmi v pásmech 3,7 GHz a 420 MHz Jako první spustil moderní 5G síť, která nabízí kvalitní pevné vysokorychlostní internetové připojení vzduchem, vybudoval vlastní LTE síť a funguje jako virtuální mobilní operátor s nabídkou mobilních hlasových a datových služeb. Nabízí také pevné připojení k internetu xDSL. Experti této společnosti spolupracovali na projektu v obou předchozích letech (v rámci společností OXID Networks, s.r.o. a Libli, spol. s r. o.). Sledování dění v budce kalousů ušatých je možné díky bezplatnému poskytnutí datového připojení a techniky ve specifické lokalitě, kde není možné využít jiný typ připojení.

Společnost se spolu s ostatními společnosti skupiny ASIO věnuje vývoji, výrobě a dodávkám technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Nabízí konkrétní řešení pro rodinné domy, města a obce a průmysl a pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti organizuje zajímavé vzdělávací semináře. Spolupracuje na projektu od jeho počátku v roce 2018. Spojení s tímto projektem je pro tyto společnosti symbolické – jejich zakladatelé se při výběru názvu společností inspirovali částí vědeckého názvu kalouse ušatého (Asio otus).

se věnuje správě stejnojmenného území. Zahrnuje cenné oblasti Pálavy, Lednicko-valtického areálu a lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. Tato oblast je díky svým přírodním a kulturním hodnotám zařazena do prestižní světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Na projektu tato nezisková organizace spolupracuje od jeho počátku, protože ekologické vzdělávání a podpora výzkumu v území je jedním z pilířů jejího poslání a sdílíme společně podobný přístup k ochraně přírody a krajiny.

je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 7000 členů. V rámci národního programu Ochrana biodiverzity je realizováno široké spektrum aktivit zaměřených na zachování a obnovu druhové rozmanitosti, péči o vzácné biotopy či podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rámci programu tak ČSOP provádí např. mapování výskytu orchidejí, vážek, lesních mravenců, obojživelníků, velkých šelem nebo starých krajových odrůd ovocných dřevin. Kromě mapování se realizují rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organismů, jako je čištění, oprava a instalace budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. V období tahu obojživelníků jsou z podporou programu zajišťovány desítky úseků silnic a přeneseny tisíce jedinců, pro plazy jsou budovány a obnovovány suché kamenné zídky atd.

On-line přenos je realizován za finanční podpory programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Prezentované informace nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů.Mgr. Libor Opluštil

Český svaz ochránců přírody Břeclav

Kontakt: zezivotakalousu@gmail.com

Zpracování webových stránek a střih videa:

Filip Opluštil

8.2 2020
Dnes jsme instalovali upravenou budku s kamerou zpět na strom. Zima byla mírná, takže kalousi možná zahájí hnízdění dříve než obvykle.

17.2 2020
Puštík je tu i letos! Samice puštíka si přiletěla prohlédnout budku a otestovat, jestli by se jí nehodila na hnízdění. Většinou si ale puštíci vybírají uzavřenější a tmavší dutiny než je tato polobudka.

4.3 2020
Dnes večer se objevila samice kalouse a pobyla v budce skoro půl hodiny. Zajímavé je, že má na pravé noze ornitologický kroužek (může to být některé z našich okroužkovaných mláďat z předešlých let).

12.3 2020
Jak je vidět, tak poštolky by měly o budku zájem také. Sameček si ji ráno přiletěl prohlédnout a svou hrudí zkoušel několikrát vytlačit v hnízdním materiálu kotlinku.

12.3 2020
Večer navštívil budku opět kalous, tento pták ale kroužek na noze nemá. Také si prohlédl, jak vypadá budka zevnitř - vypadá to nadějně!

16.3 2020
Samice kalouse dnes strávila v budce téměř 45 minut. Hloubila hnízdní kotlinku, odpočívala na okraji budky a v klidu si probírala si peří.

19.3 2020
Sameček poštolky přes den vytrvale přilétá do budky, mačká hrudí hnízdní kotlinku a láká samici, která sedí někde poblíž.

20.3 2020
Dnes si hlídal sameček poštolky budku až do setmění. Nocovat v ní ale nezůstal – možná proto, že byla nablízku samice kalouse, která přilétla 6 minut poté, co budku opustil.

22.3 2020
Poštolky jsou ranní ptáčata! Budku si prohlíží už po rozednění a dnes poprvé se samečkovi podařilo do budky nalákat i samičku (má hnědou hlavu). A jak je vidět, samičce se budka taky líbí. Letos to bude tedy opět napínavé – kdo začne s hnízděním jako první - kalousi nebo poštolky?

30.3 2020
Sameček poštolky hlídá ve dne budku a láká do ní samičku. Nablízku se objevil i další samec, který byl ale nekompromisně odehnán. V noci ale patří budka kalousům. Tentokrát se podařilo v budce zachytit samce i samici (ta má kroužek na pravé noze).

7.4 2020
Samec kalouse se hned po setmění intenzívně snažil natřásáním křídel a houkáním nalákat samici do budky.

8.4 2020
Dnes zůstala samice kalouse poprvé v budce i ráno, brzy by mohla začít snášet. To se ale ani trochu nelíbilo poštolkám, které se ji snažily z budky vyhnat. V noci se samice kalouse do budky vrátila a přerovnávala hnízdní materiál.

9.4 2020
Časně ráno se samec poštolky snažil prudkým útokem vyhnat samici kalouse z budky. Ta se ale nedala a při krátkém zápase vypadli oba z budky. Samec kalouse byl naštěstí nablízku a budku neprodleně zase obsadil.

9.4 2020
Samice kalouse snesla ráno první vejce. Budku si ale musí před dotírajícími poštolkami stále tvrdě obhajovat. Poštolky se svého nároku nehodlají jen tak vzdát.

11.4 2020
Hladové samici kalouse přinesl samec po setmění ulovenou myšici. Myšice jsou převážně noční hlodavci a vyskytují se zejména v lesním prostředí s křovinami. To znamená, že aktuálně je kalousům potrava dostupná právě v tomto biotopu.

12.4 2020
V den snesení prvního vejce kalousů (9/4/20) jsme poštolkám asi 40m od budky kalousů instalovali v podvečer náhradní budku. Chtěli jsme tím přesměrovat pozornost poštolek na novou budku a omezit jejich snahy vyhnat kalouse z budky. Útoků poštolek poté opravdu výrazně ubylo, i když občas přece jen přiletí kalouse trochu pozlobit.

13.4 2020
Během dnešního dne snesla samice druhé vejce. Obvykle snáší kalousi vejce ve dvoudenním intervalu, ale tentokrát jsou mezi prvním a druhým vejcem 4 dny. Může to být zapříčiněno tím, že první vejce snesla samice předčasně jako následek stresu ze zápasu s poštolkami. Potvrzovalo by to i její zvláštní chování v prvních dvou dnech po snesení, kdy vejce prakticky nezahřívala a spíše seděla vedle něj.

15.4 2020
V budce se dnes objevilo třetí vajíčko. Na videu je vidět, jak samice na snůšku pečlivě nasedá, aby mohla vajíčka zahřívat svou hnízdní nažinou (ta je skryta mezi peřím na břiše a umožňuje přímý kontakt holé kůže s inkubovanými vejci).

24.4 2020
Kalousí samice sedí na 3 vejcích, tentokrát je to pravděpodobně kompletní snůška. Ze zahřívání vajec se nenechá vyrušovat ani pářením poštolek na větvi za budkou.

3.5 2020
Zatímco samice kalouse už čtvrtý týden pevně sedí na své snůšce, snesly poštolky v náhradní budce na blízkém stromě své první vejce. Oba druhy se tak mohou plně soustředit na zdárný průběh hnízdění a neztrácet čas a energii šarvátkami o místo pro výchovu svého potomstva.

15.5 2020
V tomto týdnu přišlo se srážkami výrazné ochlazení. Samice v budce stále sedí v rohu mimo záběr kamer a zahřívá 3 mláďata, která se před několika dny vylíhla. Přestože bychom v budce potřebovali opravit kamerový systém, jehož signál z neznámého důvodu kolísá, nebudeme samici rušit a riskovat případné podchlazení malých kalousů. Počkáme několik dní na teplejší počasí a na to, až budou mláďata trochu starší a budou mít lépe vyvinutou termoregulaci.

17.5 2020
Dnes jsme na hnízdním stromě provedli opravu kamerového systému a antény, která byla vlivem silných větrů v předchozích dnech vychýlená z původní pozice (to bylo příčinou kolísajícího signálu). V rohu budky jsou 3 mláďata. Je potěšitelné, že se úspěšně vylíhlo i první vejce snesené při dramatických bojích kalousů a poštolek o budku.

19.5 2020
Mladí kalousi mají 7, 9 a 11 dnů. Když samice večer nakrátko vyletí z budky, zahřívají se vzájemně v tzv. teplotní pyramidě. V budce je vidět ulovená kořist, kterou tvoří myšice a hraboši. Samice si oblíbila v rohu budky u kamery – je to pro ni bezpečné místo, ale bohužel přitom svým tělem zakrývá výhled na mláďata.

20.5 2020
Samice v budce vzorně hlídá své potomky a zahřívá je pod sebou. Mláďata rostou jako z vody a občas vykukují mezi peřím.

28.5.2020
Záhada kolísajícího signálu konečně vyřešena! Několik dní jsme se snažili odstranit nepravidelné kolísání signálu kamer a občasné výpadky přenosu. Nakonec jsme se rozhodli vyměnit anténu a opravdu - signál se okamžitě zlepšil. Jak se při kontrole původní antény tentýž večer ukázalo, udělali si v ní kolonii mravenci a svými těly a larvami blokovali přenos signálu.

28.5.2020
Sovy nedokáží zaostřovat očima jako lidé a další savci. Pokud si tedy chtějí zvědavá mláďata něco dobře prohlédnout, musí pohybovat hlavou ze strany na stranu anebo jí zakroutit. V budce je v noci tma, i když to vypadá, jakoby tam měli kalousi stále rozsvíceno. Na obrazovce vidíme černobílý obraz díky kameře s infračerveným přísvitem.

28.5.2020
Kalousi dokáží ulovit ptáky do velikosti kosa. Jednoho z nich samice právě přinesla mláďatům a odložila do rohu budky.

28.5.2020
Samice přinesla ulovenou myšici a mládě se na lákavé soustu hned vrhlo. Za celý den už bylo pořádně hladové, zásoby v budce nejsou, potravy venku asi není mnoho.

29.5.2020
Mláďata v budce hladově pískají i přes den a rodiče ani nečekají na setmění a vydávají se na lov. Do budky přináší ještě za světla uloveného malého ptáka. Ptačí kořist tvoří nejčastěji nezkušená mláďata pěvců.

30.5.2020
Sovy polykají hlodavce najednou – tedy když už to díky svým rozměrům zvládají. Mladý kalous to předvedl s ulovenou myšici. Zárukou úspěchu je správně myšku uchopit za ten správný konec (spíš začátek) a pak pohyby hlavy potravu „nahazovat“ postupně dovnitř. Krátké ocásky hrabošů jsou výhodnější, ale i s tímto dlouhým si nakonec nějak poradí. Kdo někdy jedl lístky rukoly, má pochopení. Mladý kalous váží aktuálně cca 200g, tato myšice cca 25 g – dnešní sousto tedy představuje více než 12% vlastní hmotnosti. Pro člověka dost těžko představitelné.

30.5.2020
Nestrávených zbytků potravy – peří, kostiček, srsti – se sovy zbavují v podobě vývržků. Podle jejich tvaru, velikosti, barvy a obsahu lze dokonce určit druh sovy. Rozbory vývržků navíc přináší důkazy o přítomnosti druhů , které se v daném prostředí jako kořist sov vyskytují.

31.5.2020
Mladí kalousi dnes absolvovali své první setkání s lidmi. Skalní příznivci sov přijeli za mláďaty kalousů i přes dnešní deštivé a větrné počasí. Mláďata ve věku 25, 21 a 19 dní jsme společně změřili a zvážili a popovídali si o zajímavostech z jejich života. Nechyběl ani malý obrázkový kvíz s poznáváním našich druhů sov.

7.6.2020
Mladí kalousi už jsou připraveni na vylétnutí. V tomto věku už obvykle opouštějí hnízdo a posedávají někde v blízkých keřích nebo na stromech. Ozývají se táhlým pískáním a čekají na přinesenou potravu.

8.6.2020
Dnes přiletěla k budce s mladými kalousy samice jestřába lesního. V tomto parkovém biotopu je výskyt jestřábů neobvyklý, většinou se vyskytují v rozsáhlejších lesních komplexech. Jestřábi jsou velmi zdatní lovci, ale loví pouze proto, aby nasytili sebe nebo svá mláďata (na rozdíl např. od domácích koček, které ročně uloví v zahradách miliony drobných pěvců, ačkoliv mají v miskách dostatek potravy). Jestřábí samice z budky odnesla jedno z mláďat. Protože by stejný osud čekal s velkou pravděpodobností i zbylá dvě mláďata, rozhodli jsme se je z budky raději přemístit do větví blízkých smrků, kde budou lépe schovaná a kde je rodiče budou moci dokrmovat.


Partnery prvního ročníku projektu byly společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., OXID Networks a Zabezpečovačky – Aleš Severa.

Patří jim velký dík za to, že podpořili zajímavou myšlenku zprostředkování přírodního dění a ochrany přírody laické i odborné veřejnosti. Díky jejich finanční, technické nebo konzultační podpoře bylo možné zahájit přenos z hnízdění kalousů ušatých, který nebyl nikde jinde v Evropě realizován. Tato spolupráce umožnila úspěšnou realizaci projektu, který měl řadu velmi pozitivních reakcí z tuzemska i ze zahraničí a stala se zásadním impulsem pro pokračování projektu v dalších letech.


Chtěli bychom na tomto místě velmi poděkovat všem, kteří online přenos z hnízdění kalousů a poštolek v roce 2019 podpořili. Vyjádřili tím nejen svou společenskou zodpovědnost k životnímu prostředí, ale také ochotu přispět k poznávání a propagaci zajímavostí z naší krásné přírody.

On-line přenos byl realizován za finanční podpory programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Prezentované informace nemusí vyjadřovat stanoviska donátorů. http://biodiverzita.csop.cz.

Projekt svými finančními prostředky a technickou pomocí podpořily společnosti Alca plast, s.r.o., ASIO NEW, spol. s. r. o., BR Dolní Morava, o.p.s., MND a.s., Libli, spol. s r. o.

Děkujeme také za příspěvky zaslané nadšenci, kteří online přenos sledovali.

projekt podporují